Apostolstwo dobrej śmierci

Opiekun: ks. proboszcz – spotkania w każdy I piątek miesiąca o godz.17.00 na adoracji i czuwaniu modlitewnym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.