Ogłoszenia duszpasterskie

(23.01.2022 r. –30.01.2022 r.)

 Dziś przypada 3 niedziela zwykła, po raz trzeci obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego.

   Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

   Komentarz liturgiczny: Bóg objawia się człowiekowi w każdym czasie. Czyni to od zarania dziejów, od chwili stworzenia pierwszych ludzi, poprzez Abrahama, Mojżesza, proroków, a najpełniej czyni to w Jezusie Chrystusie, swoim Synu. Czy znamy słowo Boże? Czy chcemy Go słuchać i czy słuchamy Go tak uważnie jak Izraelici z czasów proroka Nehemiasza? Czy jest ono fundamentem naszego życia i normą naszego postępowania?

 

   Liturgiczne obchody tygodnia:

  • w poniedziałek, 24 stycznia, przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła,
  • we wtorek, 25 stycznia, obchodzimy święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła,
  • w środę, 26 stycznia, przypada wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. Jest to również Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce,
  • w piątek, 28 stycznia, wspominamy w liturgii św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. W tym dniu gościć będziemy w naszej parafii Krajowego Dyrektora Apostolstwa Dobrej Śmierci ks. Grzegorza Górnika, Misjonarza Świętej Rodziny z Górki Klasztornej, który odprawi Mszę św. o godz. 17.00, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące oraz Zelatorkę Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej diecezji p. Lidię Wajdzik.

   Zakończyliśmy Msze św. kolędowe w intencji Rodzin naszej parafii. Za obecność, wspólną modlitwę i złożone ofiary składam uczestniczącym w tych Mszach św. serdeczne Bóg zapłać!

   Ksiądz biskup Roman Pindel informuje wszystkich diecezjan, że kadencja aktualnych Parafialnych Rad Duszpasterskich zakończy się 14 lutego 2022 roku i zaleca równocześnie, aby do dnia 13 marca 2022 roku przeprowadzić wybory i ukonstytuować Parafialną Radę Duszpasterską w nowym składzie. W związku z tym można zgłaszać nowych kandydatów na członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej w przyszłą niedzielę, 30 stycznia, podając imię i nazwisko swego kandydata na kartce w kopercie i wrzucając ją następnie do koszyka, który będzie umieszczony na stoliku obok krzyża, za ławkami. 

   Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej naszej parafii odbędą się w niedzielę, 20 lutego, po Mszach św. na Farce.

   Bóg zapłać paniom za posprzątanie kościoła i przygotowanie go na przeżycie dzisiejszej liturgii. W sobotę, 29 stycznia, do sprzątania naszej świątyni zapraszam rodziny mieszkające przy ulicach: Leśnej 7 i 15, Lipowej 15, Miodowej 9 i 11 oraz Cichej 5, 7 i 26.. Rodziny te nie kupują kwiatów do kościoła.

   W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, kolekta przeznaczona będzie na kościół.   

  Idźmy wraz z Chrystusem głosić ubogim dobra nowinę, więźniom wyzwolenie a niewidomym przejrzenie. Niech nas umacnia w tym Boże błogosławieństwo.