Ogłoszenia duszpasterskie

 

(07.03.2021 r. –14.03.2021 r.)

   Dziś 3 niedziela Wielkiego Postu.

   Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej diecezji

   Komentarz liturgiczny: Wielki Post daje nam nadzieję, która zawieść nie może, bo Bóg jest wierny danemu słowu. Wychodzi nam naprzeciw i pozwala nam usłyszeć swój głos. Wzywa nas do nawrócenia i przemiany życia, aby mógł zaspokoić na zawsze nasze pragnienie. Mamy kolejną okazję, aby stać się uczestnikami królestwa Bożego, które rozpoczyna się już tu na ziemi.

     W głębokim i należytym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

   W ramach akcji Caritas przeprowadzanej we wszystkich parafiach w Polsce w zakrystii można kupić świecę paschalną „Wielkopostne Dzieło Miłosierdzia Pomocy Dzieciom” w cenie 7 zł. Zachęcam do zakupienia takiej świecy. Jest to również wyraz jałmużny postnej.

   Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą św.

   Przypominam, że w dalszym ciągu w okresie pandemii koronawirusa, podczas Mszy świętych i nabożeństw, aż do odwołania, w naszym kościele mogą przebywać jednocześnie 23 osoby. Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka). Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną.

   Dziękuję paniom za ofiarowane pieniądze na kwiaty, posprzątanie kościoła i przygotowanie go na przeżycie dzisiejszej liturgii. W sobotę, 13 marca, do sprzątania naszej świątyni zapraszam rodziny mieszkające przy ulicach: Lipowej 4, 12, Długiej 1 oraz Kwiatowej 13 i 17. Rodziny te nie kupują kwiatów do kościoła.

   W przyszłą niedzielę, 14 marca, kolekta przeznaczona będzie na Muzeum Diecezjalne.

   Dziękuję Parafianom za tak wiele przejawów życzliwości i wzajemnego wsparcia. Składam serdeczne „Bóg zapłać”, za każdą Waszą ofiarę, przekazywaną przelewem na konto parafialne lub też w inny sposób, na pokrycie kosztów funkcjonowania Parafii.

     Jesteśmy posłani przez Boga, aby naszym życiem głosić Chrystusa ukrzyżowanego.

Na tę drogę przyjmijmy Boże błogosławieństwo.