Ogłoszenia duszpasterskie

(12.08.2018 r. – 19.08.2018 r.)

Dziś przypada 19 niedziela zwykła.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

   Komentarz liturgiczny: Jak manna na pustyni dla Izraela, jak podpłomyk dla Eliasza, tak Eucharystia jest pokarmem, którym posila się w drodze do nieba wspólnota ludu Bożego Nowe Przymierza. Zarówno manna jak i podpłomyki to znaki zapowiadające prawdziwy Chleb Boży, który jest dany Kościołowi jako dar zapewniający pomyślną drogę ziemskiego pielgrzymowania.

Liturgiczne obchody tygodnia:

  • w wtorek, 14 sierpnia, przypada w naszej diecezji uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, Patrona naszego Kościoła Partykularnego. Modlimy się w tym dniu w intencji naszej Diecezji oraz polecamy Panu Bogu naszych biskupów, prezbiterów, diakonów, osoby konsekrowane oraz ich duszpasterską posługę,
  • w środę, 15 sierpnia, obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP, Msze św. w tym dniu według porządku niedzielnego, tj. o godz.7.30 i 10.30. Po każdej Mszy św. poświęcenie kwiatów i ziół. Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest dniem, w którym wspomina się doskonałość i szczęśliwość Maryi, do jakiej została przeznaczona, uwielbienie Jej niepokalanej duszy i dziewiczego ciała oraz doskonałe upodobnienie się do Chrystusa zmartwychwstałego. W uroczystość Wniebowzięcia NMP nie ma Mszy św. wieczornej. Kolekta w tym dniu na Dom Księży Emerytów w Andrychowie,
  • w piątek, 17 sierpnia, przypada wspomnienie św. Jacka, prezbitera. W tym dniu oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu z racji trzeciego piątku miesiąca. Uczynimy to na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego o godz.17.30. 

   W przyszłą niedzielę, 19 sierpnia, przypada 20 niedziela zwykła. Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na kościół a po Mszy św. przed kościołem zbiórka ofiar na orkiestrę, która zagra w dzień odpustu podczas procesji.

    Bóg zapłać za skoszenie trawy wokół kościoła przy budynku probostwa. Dziękuję panom Mieczysławowi Handzlowi, Stanisławowi Machejowi i Eugeniuszowi Gabzdylowi za utworzenie nowego pomieszczenia na zapleczu Kaplicy Przedpogrzebowej oraz za prace na probostwie. Bóg zapłać paniom za ofiarowane kwiaty, posprzątanie kościoła i przygotowanie go na przeżycie dzisiejszej liturgii. W sobotę, 18 sierpnia, do sprzątania naszej świątyni zapraszam rodziny mieszkające przy ulicach: Rolnej 73, 83 i 93, Długiej 118 oraz Rzecznej 5.

   Chleb życia, który przyjęliśmy, zobowiązuje nas, byśmy należąc do Chrystusa, postępowali zawsze w prawdziwej szczerej miłości. Niech umocni nas w tym Boże błogosławieństwo.