Statystyka Parafialna

 

S T A T Y S T Y K A ROKU 2019 DO 2020

 

Rok 2019                                                           Rok 2020

Sakrament chrztu św.                                        Sakrament chrztu św.

udzielono                                                           udzielono

24 dzieciom                                                        23 dzieciom

9 dziewczynkom                                              10 dziewczynkom

15 chłopcom                                                       i 13 chłopcom

było o 1 dziecko mniej

 

I  Komunia św.                                                  I  Komunia św.

przystąpiło                                                         przystąpiło

5 dzieci                                                            8 dzieci

2 dziewczynek                                                   1 dziewczynka

3 chłopców                                                       i 7 chłopców

o 3 dzieci więcej

 

Wczesna  Komunia św.                                      Wczesna Komunia św.

przystąpiło                                                         przystąpiło

7 dzieci                                                                8 chłopców

1 dziewczynka                                                                                  

6 chłopców                                                                          

o 1 dziecko więcej

 

Sakrament bierzmowania                                   Sakrament bierzmowania

w 2019 roku udzielono                              w minionym roku udzielono

20 osobom                                                          24 osobom 

11 dziewczynom                                                  10 dziewczynom

i 9 chłopcom                                                         i 14 chłopcom

o 4 osobom więcej

 

Sakrament małżeństwa                                       Sakrament małżeństwa

było                                                                     były

7 ślubów                                                                2 śluby

o 5 ślubów mniej

 

Pogrzeby                                                             Pogrzeby

zmarło                                                                 zmarło

16 osób                                                                21 osób

11 kobiet                                                                10 kobiet

i 5 mężczyzn                                                        i  11 mężczyzn

o 5 osób więcej niż w poprzednim roku

 

Sakrament chorych                                             Sakrament chorych

Odwiedzin było 126                                           Odwiedzin było 101

o 25 odwiedzin mniej niż w poprzednim roku

 

Rozdzielono Komunii św.                                  Rozdzielono Komunii św.

48 164                                                                 23 351

o 24 813 komunii mniej niż w 2019 roku