Statystyka Parafialna

 

S T A T Y S T Y K A ROKU 2014 DO 2015

 

Rok 2014                                                           Rok 2015

Sakrament chrztu św.                                        Sakrament chrztu św.

udzielono                                                           udzielono

28 dzieciom                                                        15 dzieciom

12 dziewczynkom                                              12 dziewczynkom

16 chłopcom                                                       i 3 chłopcom

było o 13 dzieci mniej

 

I  Komunia św.                                                  I  Komunia św.

przystąpiło                                                         przystąpiło

13 dzieci                                                            12 dzieci

10 dziewczynek                                                   8 dziewczynek

3 chłopców                                                       i 4 chłopców

o 1 dziecko mniej

 

Wczesna  Komunia św.                                      Wczesna Komunia św.

przystąpiło                                                         przystąpiło

9 dzieci                                                                9 dzieci

7 dziewczynek                                                    3 dziewczynki

2 chłopców                                                          i 6 chłopców

tyle samo dzieci

 

Sakrament bierzmowania                                   Sakrament bierzmowania

w minionym roku udzielono                              w minionym roku udzielono

18 osobom                                                          35 osobom w tym dwom dorosłym

9 dziewczynom                                                  14 dziewczynom

9 chłopcom                                                         i 21 chłopcom

o 17 osób więcej

 

Sakrament małżeństwa                                       Sakrament małżeństwa

było                                                                     było

13 śluby                                                                7 ślubów

o 6 ślubów mniej niż w poprzednim roku

 

Pogrzeby                                                             Pogrzeby

zmarło                                                                 zmarło

12 osób                                                                16 osób

7 kobiet                                                                5 kobiet

i 5 mężczyzn                                                        i  11 mężczyzn

o 4 osoby więcej niż w poprzednim roku

 

Sakrament chorych                                             Sakrament chorych

Odwiedzin było 191                                           Odwiedzin było 200

o 9 odwiedzin więcej niż w poprzednim roku

 

Rozdzielono Komunii św.                                  Rozdzielono Komunii św.

45 102                                                                 46 208

o 1 106 komunii więcej niż w 2014 roku