Skip to content

Statystyka Parafialna

 

S T A T Y S T Y K A ROKU 2020 DO 2021

 

Rok 2020                                                           Rok 2021

      

Sakrament chrztu św.                                        Sakrament chrztu św.

udzielono                                                           udzielono

23 dzieciom                                                        10 dzieciom

10 dziewczynkom                                                 4 dziewczynkom

 i 13 chłopcom                                                       i  6 chłopcom

                                                                            o 13 dzieciom mniej

                                                                            

I  Komunia św.                                                  I  Komunia św.

 przystąpiło                                                        przystąpiło

 8 dzieci                                                             8 dzieci

 1 dziewczynka                                                  1 dziewczynka                                                   

 i 7 chłopców                                                     i 7 chłopców                                                       

                                                                           tyle samo dzieci 

Wczesna  Komunia św.                                      Wczesna Komunia św.

 przystąpiło                                                         ze względu na pandemię

  8 chłopców                                                       koronawirusa i nauczanie 

                                                                           zdalne nie było wczesnej

                                                                           komunii św.      

Sakrament bierzmowania                                   Sakrament bierzmowania

 w 2020 roku                                                      w minionym roku                                      

   24 osobom                                                       13 osobom

   10 dziewczynom                                                8 dziewczynom

    i 14 chłopcom                                                    i 5 chłopcom

                                                                             o 11 osobom więcej

Sakrament małżeństwa                                       Sakrament małżeństwa

były                                                                     były również

2 śluby                                                                 2 śluby

                                                                                                                                                                                                                             

Pogrzeby                                                             Pogrzeby

zmarło  w 2020                                                    w minionym roku zmarło

21 osób                                                                20 osób

10 kobiet                                                                9 kobiet

 i 11 mężczyzn                                                      i 11 mężczyzn 

                                                                             1 osoba mniej niż w poprzednim 

                                                                             2020 roku

Sakrament chorych                                             Sakrament chorych

Odwiedzin było 101                                           Odwiedzin było 253

                                                                            o 152 odwiedzin więcej niż 

                                                                            w poprzednim roku                                                                                                                                

Rozdzielono Komunii św.                                  Rozdzielono Komunii św.

              23 351                                                                 22 642

o 709 komunii świętych mniej niż w 2020 roku