Apostolstwo dobrej śmierci

INFORMACJA O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane też Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest ściśle związane z kultem Matki Bożej Bolesnej.

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zostało w obecnej formie zatwierdzone przez Papieża Piusa X dnia 22 lipca 1908 roku. Opiekę nad nim powierzył Zgromadzeniu Ojców Najświętszej Maryi Panny we Francji, z główną siedzibą w Montligeon we Francji. 

Papież obdarzył Stowarzyszenie licznymi przywilejami i odpustami oraz nadał mu charakter uniwersalny, rozciągając jego działalność na cały Kościół.

W Polsce od 30.05.1987 r. na mocy dekretu Prymasa Polski, ks. kard. Józefa Glempa, opiekunami Stowarzyszenia są Misjonarze Świętej Rodziny z siedzibą w Górce Klasztornej. Papież Benedykt XV, zachęcając wiernych do wpisywania się do Apostolstwa, mówił że „jest to jakby ostatnia deska ratunku dla niejednej zbłąkanej duszy”. 

Stowarzyszenie zostało oddane pod szczególną opiekę Matki Bożej od Siedmiu Boleści i Świętemu Józefowi – Dwojgu Wielkim Patronom Dobrej Śmierci.

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest powszechnym stowarzyszeniem modlitewnym, otwartym dla wszystkich chrześcijan bez wyjątku, by zapewnić im wytrwanie w łasce uświęcającej, a wraz z nią
łaskę dobrej, szczęśliwej śmierci. Jako hasło i motto życia podsuwa swoim członkom słowa Jezusa zapisane w Ewangelii: Czuwajcie... Módlcie się... Bądźcie gotowi! (por. Mt 25,13).

Warunki przyjęcia są tylko dwa :
– wyrażenie swojej zgody,
– wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia.
Raz dokonany zapis do Księgi Stowarzyszenia ważny jest na całe życie.

Grupa Apostolstwa Dobrej Śmierci z hażlaskiej parafii spotyka się w każdy pierwszy piątek miesiąca na adoracji Najświętszego Sakramentu i rozważaniu pierwszopiątkowym.

Spotykamy się także przed Mszą Świętą, odprawianą w intencji żywych i zmarłych członków ADŚ, według terminów zamieszczonych w gablotce, odmawiając przed Eucharystią Różaniec do Siedmiu
Boleści Matki Bożej.

Przed wspomnieniem Matki Bożej Bolesnej, które przypada 15 września, członkowie odmawiają także dziewięciodniową Nowennę.

Wszelkie informacje związane ze Stowarzyszeniem można uzyskać u zelatorek ADŚ:
Irminy Raszki – Ciemała tel. 500810255
Kazimiery Miły tel. 692090519
a także na stronie internetowej www.apostolstwo.pl