Siostry zakonne pochodzące z Hażlacha

Siostra M. Ezechiela Ściskała SCB urodziła się 16 lutego 1958 roku, a 9 marca została ochrzczona przez ks. Mieczysława Mazanka w hażlaskim kościele. Do wczesnej komunii św. przystąpiła w wieku pięciu lat. Wanda Ściskała ukończyła LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, a w czasie nauki w liceum zaangażowała się w działalność ruchu oazowego. Ówczesny proboszcz Hażlacha, ks. Konrad Chłodek zaproponował jej zorganizowanie w parafii grupy oazowej i Dzieci Maryi.

2 lutego 1982 r. Wanda Ściskała wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie, w którym w 1984 r. złożyła pierwsze śluby, a 1989 r. Śluby Wieczyste. Pierwszą placówką Siostry M. Ezechieli była Kuria Diecezjalna w Katowicach a po Ślubach Wieczystych została skierowana na studia teologiczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończyła w 1995 r. Od tego roku powierzono jej funkcję mistrzyni nowicjatu, zajęła się więc przygotowywaniem młodych sióstr do życia zakonnego i ślubów zakonnych.

Siostra Maria Romualda Kabiesz urodziła się 20.02.1962r. w rodzinie wielodzietnej jako najmłodsza córka Elżbiety i Franciszka Kabiesz. Na chrzcie św. otrzymała imię swojej matki - Elżbiety. Mając 6 lat przystąpiła do wczesnej Komunii św. W 1969 r. rozpoczęła naukę w szkole podstawowej a po niej w szkole zawodowej o profilu mechanicznym. W tym czasie wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka dla osób świeckich. Z Siostrami Służebniczkami spotkała się na rekolekcjach zamkniętych dla III Zakonu św. Franciszka w Katowicach – Panewnikach. Tam też zdecydowała o wstąpieniu do Zgromadzenia. Było to 08.09.1981 r. Po dwuletniej formacji zakonnej złożyła pierwsze Śluby Zakonne i otrzymała imię Siostra Maria Romualda. W dniu 12.08.1989 r. złożyła Wieczyste Śluby Zakonne. Przełożeni skierowali ją do pracy w kuchni – jako siostra kucharka służy siostrom i dzieciom. Była kolejno na placówkach w: Chorzowie, Katowicach – Panewnikach, Zakopanem i ponownie w Chorzowie.

Siostra Maria Antonetta Szajter urodziła się 15 stycznia 1965 roku w Cieszynie jako córka Elżbety i Stanisława Szajterów. Ukończyła Liceum Ekonomiczne i podjęła pracę w PSS- Społem w dziele socjalnym, a następnie pełniła funkcję naczelnika poczty w Hażlachu.

Do zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP wstąpiła 3 maja 1986 roku. Czas postulatu i nowicjatu przygotowywał Siostrę do złożenia 15 sierpnia 1988 roku pierwszej profesji zakonnej. Przez wiele lat Siostra opiekowała się dziećmi najpierw w Domu Dziecka, a następnie w ochronkach prowadzonych przez Siostry.

W latach 1993-1998 studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Obecnie jest Mistrzynią Nowicjatu w Panewnikach.

Z hażlaskiej parafii wywodziła się także nieżyjąca już Siostra Kajetana Kabiesz, która należała do zgromadzenia Sióstr Elżbietanek.