Dzieci Maryi

Opiekun: Katechetka Magdalena Hutyra
spotkania w I i III sobotę miesiąca po Mszy św. szkolnej o godz.9.00.