Sprzątanie Kościoła 2024

Data:
5. 01. 2024
ul. Długa 53, 74, 88, ul. Myśliwska 2, 9, 15
13. 01. 2024
ul. Sadowa 31, 35, 49, ul. Kończycka 9 Słoneczna 26
20. 01. 2024
ul. Słoneczna 10, 22, 34, 36, ul. Kostkowicka 4
27. 01. 2024
ul. Główna 47, 48, Rolna 9, 11, ul. Spokojna 10
3. 02. 2024
ul. Główna 1, 6, 17, 24, ul. Lipowa 6
10. 02. 24
ul. Kanowiec 25,31, 33, 71, 77, ul. Zagrodowa 19,26
17. 02. 24
ul. Karnowiec 92, 121, 123, 127, ul. Cieszyńska 91
24. 02. 24
ul. Kostkowicka 40, 44, 50, 52
2. 03. 24
ul. Kostkowicka 57, ul. Skoczowska 1, 25, 74, 76
9. 03. 24
ul. Rudowska 38, 51, ul. Akacjowa 40,53, 60, 61, 749
16. 03. 24
ul. Czuchowska 14, 27, 28, 28a, 53, 59
23. 03. 24
ul. Czuchowska 8, 16, 25, 36, 41, ul. Cieszyńska 22
29. 03. 24
ul. Rolna 73, 93, ul. Długa 116, ul. Rzeczna 5
6. 04. 24
ul. Rolna 7, 10, 31, 47, 49, 51, 55
13. 04. 24
ul. Pogwizdowska 14, ul. Cieszyńska 21, Jastrzębska 64, 68, 103, 106
20. 04. 24
ul. Cieszyńska 57, ul. Jastrzębska 70,82, 84, 87,, ul. Polna 2
27. 04. 24
ul. Główna 28, 35, ul. Osiedlowa 7, 16, ul. Rolna 37
4. 05. 24
ul. Długa 24, 40, 40a, 71, ul. Kwiatowa 8, ul. Myśliwska 22
11. 05. 24
ul. Brzozowa 11, 23, ul. Graniczna 36, 44, 66
18. 05. 24
ul. Sadowa 31, 35, 49, ul. Kończycka 9 Słoneczna 26
25. 05. 24
ul. Słoneczna 10, 22, 34, 36, Kostkowicka 4
1. 06. 24
ul. Główna 47, 49, ul. Rolna 9, 11, ul. Spokojna 10
8. 06. 24
ul. Główna 1, 5, 17, 24, ul. Lipowa 6
15. 06. 24
ul. Długa 35, ul. Kostkowicka 38, ul. Myśliwska 18, ul. Rajska 5, ul Rol. 1
22. 06. 24
ul. Kościelna 15, ul. Główna 21, 23, 25, ul. Rolna 15
29. 06. 24
ul. Lipowa 4, 12, ul. Długa 1, ul. Kwiatowa 13, 17
6. 07. 24
ul. Osiedlowa 3, 5, 5a, ul. Długa 3, 23, ul. Kwiatowa 6
13. 07. 24
ul. Długa 15, 54, ul. Krótka 5, ul Myśliwska 35
20. 07. 24
ul. Karnowiec 30, 59, 78, 81, 88
27. 07. 24
ul. Karnowiec 60, 79, ul. Cieszyńska 81, 85, 102
3. 08. 24
ul. Karnowiec 21, 34, 46, 52, 61
10. 08. 24
ul. Karnowiec 24, 36, ul. Muroń 8, 16, 26, ul. Rajska 2
17. 08. 24
ul. Karnowiec 20, 56, 58, 70, 75, 89, ul. Rybacka 2
24. 08. 24
ul. Długa 53, 74, 88, ul. Myśliwska 2, 9, 15
31. 08. 24
ul. Myśliwska 58, 59, 76, 101, 141, ul. Leśna 13
7. 09. 24
ul. Długa 100, 102, 136, 142, 144
14. 09. 24
ul. Rudowska 12, 18, 23, 26, ul. Długa 68
21. 09. 24
ul. Leśna 7, 15, ul. Lipowa 15, ul. Miodowa 9,11, ul. Cicha 5, 7, 26
28. 09. 24
ul. Karnowiec 25, 31, 33, 71, 77, ul. Zagrodowa 19, 26
5.10. 24
ul. Karnowiec 92, 121, 123, 127, ul. Cieszyńska 91
12. 10. 24
ul. Kostkowicka 40, 44, 50, 52
19. 10. 24
ul. Kostkowicka 57, ul. Skoczowska 1, 12, 19, 25, 74, 76
26. 10. 24
ul. Rudowska 38, 51, ul Akacjowa 40 5360 61 74
2. 11. 24
ul. Czuchowska 14 27 28 28a 53 i 59
9. 11. 24
ul. Czuchowska 8 16 25 36 41 ul Cieszyńska 22
16. 11. 24
ul . Rolna 73 83 93 ul. Długa 118
23. 11. 24
ul. Pogwizdowska 14 Cieszyńska 21 Jastrzębska 23, 64, 68, 103 106
30. 11. 24
ul. Cieszyńska 57 ul Jastrzembska 70 82 84 87 ul. Polna 32
7. 12. 24
ul. Główna 28 35 ul Osiedlowa 7 16 ul. Rolna 37
14. 12. 24
ul. Długa 24 40 40a 71 ul. Kwiatowa 8 ul. Myśliwska 22
21. 12. 24
ul. Brzozowa 11 23 ul. Graniczna 36 44 66
28. 12. 24
ul. Rolna 7, 10, 31, 47, 49, 51, 55