Redakcja czasopisma NATANAEL

Opiekun: ks. proboszcz – spotkania raz na kwartał w umówionym terminie.