Duszpasterze hażlaskiej parafii

Duszpasterze hażlaskiej parafii od 1906 r.

Ksiądz kan. Marek Nieciąg, urodził się 01 czerwca 1957 roku w Jachówce. Po skończeniu technikum, w 1978 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 1984 roku z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego. Proboszczem parafii w Hażlachu jest od 26 sierpnia 2022 roku. 

Ksiądz kan. Andrzej Papoń urodził się 10 marca 1949 roku w Mysłowicach. Po skończeniu liceum rozpoczął naukę w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Świecenia kapłańskie otrzymał 11 kwietnia 1974 roku z rąk księdza biskupa Herberta Bednorza w Katowicach. Od 2 lipca 1994 roku został proboszczem parafii św. Bartłomieja w Hażlachu. Od 8 sierpnia 2000 roku vicedziekanem dekanatu goleszowskiego, zaś od 5 stycznia 2021 roku jego dziekanem. Ksiądz proboszcz Andrzej Papoń przeszedł na emeryturę 26 sierpnia 2022 roku.

Ksiądz Wacław Machura, ur. 7.02.1946 r. w Żelisławicach, wyświęcony w 1972 r., duszpasterz w Hażlachu od 23.08.1990 do 23.06.1994 r., od 1994 r. proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Ligocie-Miliardowicach.

Ksiądz Konrad Chłodek, ur. 19.09.1934 r. w Rydułtowach, wyświęcony 14.08.1957 r. w Panewnikach, duszpasterz w Hażlachu od 10.12.1973 do 23.08.1990, od 1990 r. proboszcz Parafii św. Józefa Robotnika w Godowie.

Ksiądz Rajmund Stachura, ur. 7.07.1927 r. w Zabrzu-Kończycach, wyświęcony 29.06.1954 r. w Piekarach Śląskich, samodzielny duszpasterz w Hażlachu od 6.12.1966 do 10.12.1973, w 1973 r. mianowany proboszczem w Parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie.

Ksiądz Paweł Kępka, ur. 10.05.1917 r. w Wyrach, wyświęcony 7.03.1943 r. we Wrocławiu, w latach 1965-1966 samodzielny duszpasterz w Hażlachu, w 1967 r. ustanowiony proboszczem w Parafii św. Jana Chrzciciela w Jaśkowicach, emerytowany w roku 1985.

Ksiądz Józef Porcek, ur. 30.07.1922 r. w Siemianowicach-Michałkowicach, wyświęcony 25.06.1950 r. w Katowicach, samodzielny duszpasterz w Hażlachu w latach 1962-1965, 7.08.1965 r. ustanowiony proboszczem Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach-Paprocacach i dziekanem tyskim. 6.11.1976 r. objął funkcję proboszcza w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Piekarach-Szarleju. Zmarł 10.08.1977 r. w Szarleju.

Ksiądz Franciszek Klimosz, ur. 31.03.1932 r. w Jarząbkowicach, pow. Pszczyna, wyświęcony 23.06.1957 r. w Katowicach, jako wikary w parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach od marca do sierpnia 1962 r. pomagał choremu ks. Mazankowi w Hażlachu w charakterze wikarego substytuta, od lat 70-tych pracował jako kapłan diecezjalny na Misjach w Zambii.

Ksiądz Mieczysław Mazanek, ur. 11.09.1914 r. w Przybrudziu, pow. Wadowice, wyświęcony 20.06.1938 r. w Częstochowie, jako wikary w Bielszowicach w Diecezji Częstochowskiej otrzymał decyzję o oddaniu mu w administrację parafii Hażlach od 1.12.1954 r., proboszcz parafii Hażlach do 30.06.1962. Po przejściu na emeryturę mieszkał w Wiśle na terenie Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Ksiądz Jan Prus, ur. 6.10.1906 r. w Szczurowej, pow. Brzesko w woj. krakowskim. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnowie, w 1927 r. został przyjęty do Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po otrzymaniu w 1932 r. święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w Zarzeczu, Dziedzicach, Kończycach koło Zabrza i Połomii. W okresie okupacji, za radą księdza Biskupa, udał się do diecezji kieleckiej, gdzie także sprawował funkcje wikariusza w parafiach w Węgleszynie, Kroczycach i Gołaszowych. Po zakończeniu działań wojennych powrócił na Śląsk i przez Kurię Diecezjalną został posłany najpierw jako wikariusz do Krasów koło Mysłowic, a wkrótce, w czerwcu, otrzymał stanowisko wikarego substytuta w Hażlachu. W grudniu 1954 r. został przeniesiony do Żyglina, pow. Tarnowskie Góry, gdzie był instalowanym proboszczem. W lutym 1957 r. został przeniesiony do Ogrodzonej. Już we wrześniu 1957 został ponownie przeniesiony na stanowisko kapelana szpitala w Katowicach i zamieszkał na probostwie św. Piotra i Pawła w Katowicach. W listopadzie 1960 r. został mianowany administratorem parafii w Wiśle Wielkiej koło Pszczyny. Zmarł 24.10.1983 r. w Wiśle Wielkiej.

Ksiądz Paweł Lipka, ur. w 1911 r. w Kalembicach. Po ukończeniu Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie w 1931 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 28.06.1936 r. w Prokatedrze Śląskiej Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, a w dniu następnym pierwszą mszę odprawił w kościele parafialnym w Cieszynie. Objął zastępstwo w parafii w Woszczycach koło Żor, następnie został wikarym w Warszowicach, Chorzowie i Goduli. Po przejęciu Zaolzia przez Polskę w 1938 r., ks. Lipka objął stanowisko katechety w Niemieckiej Lutyni. Po wybuchu wojny, został wysłany jako administrator do Gnojnika. Po aresztowaniu ks. Józefa Brzenski został przeniesiony do Hażlacha, gdzie przebywał do końca wojny, następnie został wikarym w Krasowach. 26 kwietnia 1946 r., po ciężkiej chorobie, zmarł w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

Ksiądz Józef Brzenska, ur. 26.05.1900 r. w Łomnicy, pow. Olesno (Śląsk Opolski), wyświęcony 14.09.1924 r., od 1.10.1932 r. administrator parafii w Hażlachu, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, po powrocie z obozu otrzymał parafię w Katowicach-Bogucicach, a następnie w Lublińcu.

Ksiądz Stanisław Kukla, ur. 8.05.1881 r. w Suszcu, pow. Pszczyna, wyświęcony 21.07.1909 r., proboszcz w Kończycach Wielkich od 20.05.1929 r. do 1939 r., dodatkowo od 1.01- 30.09.1932 r. sprawował funkcję administratora reaktywowanej parafii w Hażlachu, zginął 9.07.1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Ksiądz Augustyn Machalica, ur. 8.08.1880 r. w Dziedzicach, pow. Bielski, wyświęcony 23.07.1907 r., na przełomie lat 1922/1923 w zastępstwie duszpasterz w Kończycach Wielkich
Ksiądz Alojzy Gałuszka, ur. 21.06.1881 w Górnym Cierlicku, wyświęcony 23.07.1907 r., duszpasterz w Parafii św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich od 16.01.1923 r., od 24.03.1929 Dziekan i Proboszcz Parafii św. Barbary w Strumieniu, zginął na skutek działań wojennych w lutym 1945 r.

Ksiądz Karol Olszak, ur. 17.11.1864 r., wyświęcony 5.07.1890 r., duszpasterz w Kończycach Wielkich w latach 1895-1922