Wizytacja kanoniczna – Niedziela (cz. II)

Jesteśmy świadomi, że sami nie zdołamy zapewnić naszym dzieciom tego wszystkiego, co jest im potrzebne do życia. Odkąd przyszły na świat, troszczymy się o ich zdrowie, o ubranie, odpowiednie odżywianie. Dopytujemy o oceny w szkole, staramy się poznać i pomóc zrealizować ich plany i marzenia. Chcemy żeby młodzi ludzie uczyli się na naszych błędach i powtórzyli nasze sukcesy i – nade wszystko - żeby nie pogubili drogi i służyli najważniejszym wartościom. Prosimy więc, aby przez Twoje ręce, Księże Biskupie, nasze dzieci otrzymały Ducha Świętego, który rozjaśni ich umysły, umocni, ożywi i odnowi to, co chwiejne, niepewne i niestałe i wskazywać im będzie najlepszą z dróg.” Tymi słowami zwrócili się do Biskupa Ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Celina i Paweł Macurowie – przedstawiciele rodziców młodzieży, która podczas uroczystej sumy przyjęła sakrament Bierzmowania. We Mszy świętej, której przewodniczył bp. Roman Pindel uczestniczyli m. in. wójt gminy: Grzegorz Sikorski, przewodnicząca Rady Gminy, Bożena Bury a także wspomniany już sołtys Hażlacha Paweł Macura i dyrektorka hażlaskiej szkoły, Agnieszka Pilch. Obecni byli licznie zgromadzeni wierni, poczty sztandarowe – rolników, górników, strażaków, Dzieci Mary i ministrantów, a podczas odprawionych tego dnia Mszy świętych śpiewał chór kościelny.

Młodzież, która przystąpiła do sakramentu Bierzmowania odczytała wezwania modlitwy powszechnej i podeszła do stóp ołtarza w procesji z darami.

Podczas homilii Biskup Ordynariusz Roman Pindel życzył młodym ludziom, żeby chcieli w najważniejszych momentach życia przyjąć pomoc Ducha Świętego, żeby wybierali to, co daje perspektywę i pozwoli zaplanować nie tylko najbliższą przyszłość, ale także wieczność.

Ze słowami wdzięczności zwrócili się na zakończenie uroczystości przedstawiciele młodzieży a także wszystkich parafian.

Wioletta Suwaj powiedziała: „Dzięki Twojej posłudze otrzymaliśmy dzisiaj sakrament Bierzmowania. Jesteśmy wdzięczni i jednocześnie świadomi podjętych zobowiązań.(…). Umocnieni darami Ducha Świętego chcemy zaliczyć się do tych, których Chrystus nazwał szczęśliwymi. Wierzymy, że nawet jeśli świat nie zapamięta naszych imion i nie doceni naszych dokonań, nasze imiona zapamięta Ten, którego słowo nie przeminie nawet wtedy, kiedy przeminie już niebo i ziemia.”

Mirosława Stuchlik, przewodnicząca Parafialnej Rady Duszpasterskiej mówiła o wartościach, którymi staramy się kierować, o specyfice naszej parafii, o naszej wdzięczności wobec pasterzy diecezji. Proboszcz parafii ks. kanonik Andrzej Papoń także podziękował Księdzu Biskupowi, który zwrócił się później do obecnych w kościele i dokonał krótkiego podsumowania wizytacji. Zwrócił uwagę na sporą liczbę osób zaangażowanych w życie parafii i działalność poszczególnych grup, na bogatą tradycję, wyrażającą się w sposób zewnętrzny na przykład w obecności pocztów sztandarowych. Mówił o wartości małych wspólnot, które pielęgnują podstawowe wartości, o żywotności parafii i życzył, żebyśmy, mając tak duży potencjał, byli przykładem dla innych wspólnot. Ksiądz Biskup podziękował także dyr. Agnieszce Pilch za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania w hażlaskiej szkole a także tym, z którymi spotkał się w piątek. Oprócz wizyty w szkole miało miejsce tego dnia spotkanie z rodziną wielodzietną i odwiedziny w domu chorego.

Wizytacja kanoniczna - Niedziela (cz. I) Wizytacja kanoniczna - Niedziela (cz. III)

Podobne artykuły