Boże Ciało 2016

W czwartek, 26 maja obchodzona była uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana też Bożym Ciałem. Podczas porannej Mszy świętej, dzieci, które w zeszłym roku przystąpiły do Wczesnej i Pierwszej Komunii świętej, odnowiły przyrzeczenia Chrztu św. Po Mszy św. rozpoczęła się procesja. Jak co roku, na jej trasie przygotowane zostały wcześniej cztery ołtarze. Pierwszy, przy domu państwa Konieczny i Gaura, drugi, przy domu państwa Kaszturów, trzeci – państwa Skudrzyków, a czwarty przy kościele. W procesji uczestniczyło wielu parafian, m. in. służba liturgiczna, poczty sztandarowe, dzieci w strojach liturgicznych, kobiety w strojach regionalnych, a chór parafialny odśpiewał pieśń eucharystyczną przy każdym ołtarzu.

Mówiąc o tajemnicy Eucharystii, ks. proboszcz Andrzej Papoń zwrócił uwagę na symbol chleba, który jest najbardziej podstawowym pokarmem. Bez niego człowiek staje się coraz słabszy. Chrystus zatem pozostawił nam Siebie pod postacią kruchej Hostii, która ukazuje i wielkość, i pokorę Boga. Zaprasza nas do korzystania z tego daru, a wobec tego rodzaju zaproszenia człowiek nie może zostać obojętny.

Z okazji 750 rocznicy ustanowienia święta Bożego Ciała, św. Jan Paweł II powiedział:

„Podczas Eucharystii zostajemy bowiem przyjęci przez Chrystusa, otrzymujemy Jego przebaczenie, żywimy się Jego słowem i Jego chlebem, a następnie zostajemy posłani z misją do świata; tak więc każdy jest powołany, by świadczyć o tym, co otrzymał, i by dzielić się tym z braćmi. Wierni umacniają swą nadzieję, gdy odkrywają, że z Chrystusem cierpienie i utrapienie mogą zostać przemienione, ponieważ z Nim przeszliśmy już od śmierci do życia. Dlatego gdy wierni ofiarowują Panu historii swoje życie, swą pracę i całe stworzenie, ich dni zostają rozjaśnione Jego światłem”.

Joanna Jurgała-Jureczka

Wczesna Komunia Święta 2016 Tęcza nad kościołem

Podobne artykuły