Sięgnąć po Słowo

Niedziela 1 maja to w tym roku nie tylko początek miesiąca nabożeństw maryjnych, ale także inauguracja kolejnego już Tygodnia Biblijnego. Można zapytać: po co on został ustanowiony? Przede wszystkim, by na nowo uświadamiać katolikom, jak jest ważna częsta lektura Pisma Świętego. 

Słowo Boga, zapisane na kartach Biblii, ma moc wzbudzania i ożywania wiary. Biblia jest bowiem słowem żywym Żyjącego Boga. Trudno mówić o żywotności wiary, czyli relacji z Bogiem, kiedy nie daje się Mu szansy na to, by do nas codziennie mówił. 

Zasłuchanie w sens Bożych słów dla naszego życia jest niezmiernie istotne. Bóg nie jest Kimś żyjącym daleko, ale przenika naszą codzienność. Pragnie, byśmy w częstej lekturze biblijnej odnajdywali Jego obecność, szukali odpowiedzi na życiowe pytania, w podejmowaniu decyzji Jego pytali o radę. To niezwykłe, że Księga Pisma Świętego, mimo iż spisana tysiące lat temu, nadal pozostaje aktualna i wciąż może przemawiać do głębi serca człowieka. To dlatego, że została zredagowana z Bożej inspiracji, i ten sam Duch Święty, który kierował pisarzami biblijnymi, współcześnie działa podczas lektury biblijnych stronnic. 

Wiara nie jest jedynie intelektualnym poznaniem, ale je przekracza. Łatwo o postawę znudzenia czy braku zainteresowania tekstem biblijnym, który słyszało się już kiedyś, może nawet niejeden raz - kiedy traktuje się ten tekst tylko informacyjnie. Dlatego sięgając po Słowo Boże mamy czynić to ze świadomością, że lektura Biblii jest zarazem SPOTKANIEM. Za każdym razem to Słowo - Bóg -może przynieść nam może nowe zrozumienie, nowe światło, bo przecież nasze życie jest inne niż wczoraj, niż trzy czy więcej lat temu… 

Wskazówki dla osobistej lektury:
1) proś Ducha Świętego, by pomógł Ci odczytać i owocnie przyjąć Boże Słowo,
2) po Pismo Święte sięgaj codziennie - czytając choć maleńki urywek i rozmyślając nad nim;
warto podążać wg liturgicznych czytań z dnia, dostępnych także w internecie,
3) możesz skorzystać z aplikacji biblijnych, np. Modlitwa w drodze, Dzieło biblijne
4) pomóż dzieciom poznawać Boga i spotykać się z Nim w lekturze biblijnej – zobacz np. www.drogadojezusa.com 

Triduum Paschalne 2022 Pierwsza Komunia Święta w Hażlachu

Podobne artykuły