Wielkopostne pielgrzymowanie

W drugą sobotę marca grupa pątników z Hażlacha dołączyła do międzyparafialnej pielgrzymki do Miechowa. Jest to miejsce szczególne na mapie sakralnych perełek naszego kraju - w miechowskim Sanktuarium znajduje się najstarsza w świecie replika Grobu Chrystusa w Jerozolimie. To w kaplicy Grobu Bożego pielgrzymi uczestniczyli w celebrowaniu Mszy Świętej. 

Następnie wraz z przewodniczką s. Darią poznawali różne zakątki kompleksu poklasztornego zakonu bożogrobców. Co ciekawe, właśnie ci zakonnicy (zwani też miechowitami) wprowadzili w Polsce zwyczaj przygotowywania w kościołach wielkopiątkowych kaplic Bożego Grobu. Przewodniczka opowiedziała także, że w pewnym okresie funkcjonowania szkoły klasztornej w Miechowie, posługiwał w niej święty z naszej diecezji - Jan z Kęt. 

Zwiedzający mieli okazję dowiedzieć się więcej o Całunie Turyńskim oraz Chuście z Manopello - niemych świadkach pogrzebu oraz zmartwychwstania Chrystusa. Po przerwie chętni odprawili w klasztornych krużgankach wspólne nabożeństwo Drogi Krzyżowej.  


W drodze powrotnej pielgrzymi odwiedzili jeszcze jedno wyjątkowe miejsce. Jest nim klasztor w Imbramowicach, w którym nieprzerwanie od niemal 800 lat trwa klauzurowa modlitwa sióstr norbertanek. Była akurat godzina 15.00, pobyt w tym pięknym Sanktuarium pątnicy rozpoczęli zatem od modlitwy koronką do Bożego miłosierdzia. Następnie, wciąż trwając w adoracji Najświętszego Sakramentu, wysłuchali opowieści o historii klasztoru, charyzmacie norbertanek. Dowiedzieli się też więcej o łaskami słynącym Obrazie Pana Jezusa Cierpiącego. 


Warto zajrzeć: 

Strona Bazyliki w Miechowie
Strona sióstr norbertanek z Imbramowic 

Bóg zna twoje serce. Rekolekcje szkolne Plenerowa Droga Krzyżowa 2024

Podobne artykuły