"Do Boga wróć..." Rekolekcje 2023

„Do Boga wróć.. Grzechy pod Krzyżem złóż.. Dzisiaj do Boga wróć..”

Te słowa modlitwy-pieśni otwierały nauki rekolekcyjne dla dorosłych, które były głoszone przez trzy pierwsze dni Wielkiego Postu przez o. Dobrosława, franciszkanina z Górek Wielkich. Kaznodzieja dzielił się swoim doświadczeniem wiary i nawrócenia; przypominał, że najbardziej w raju ucierpiało serce – zdolność miłowania, a Jezus ogłosił miłość pierwszym i najważniejszym przykazaniem. Bóg tak bardzo ukochał człowieka, że cierpiał za jego grzechy, błędy. Otworzył bramy nieba, których diabeł nie może zamknąć. Zakonnik przybliżał mechanizmy działania złego ducha, zachęcał do trwania w modlitwie mimo trudności. Trzeba wziąć krzyż, ale w tej drodze Bóg pokrzepia i oczyszcza. Franciszkanin przypomniał, że każdy przyjmujący Komunię św. wychodzi z kościoła jako żywa monstrancja. Podkreślał, że Jezus jest prostą drogą do wewnętrznej wolności.

Rekolekcje dla uczniów szkoły podstawowej prowadził o. Mechizedek. Spotkaniom patronował bł. Carlo Acutis, a głównym motywem nauk stało się wędrowanie. Dzieci, przez analogię do wyprawy w góry, poznawały, co jest niezbędne w wędrówce w życiu duchowym oraz że każdy z nas potrzebuje czasem się zatrzymać i spojrzeć, czy idzie w dobrym kierunku. W naszej relacji z Bogiem taką refleksją jest rachunek sumienia. Trzeciego dnia rekolekcji franciszkanin opowiadał o niebie jako celu naszego wędrowania. Zaznajomił dzieci ze sposobami na świętość bł. Carlo Acutisa. Były nimi codzienna Eucharystia i modlitwa różańcowa, regularna cotygodniowa spowiedź, karmienie się Słowem Bożym, adorowanie w Jezusa w Najświętszym Sakramencie, postanowienia, które służą drugiemu człowiekowi, zaprzyjaźnienie się ze swoim Aniołem Stróżem oraz… chęć bycia świętym.

Trzydniowe spotkania rekolekcyjne wieńczyło uroczyste błogosławieństwo.

Kolędy w Hażlachu Rekolekcyjne wędrowanie z Bogiem

Podobne artykuły