Boże Ciało 2017

Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom jego powodzi – to jest najprostszy i najbardziej trafny sens uroczystości Bożego Ciała” – powiedział podczas homilii ks. Andrzej Papoń, proboszcz hażlaskiej parafii.
Podczas porannej Mszy świętej w czwartek 15 czerwca dzieci obchodziły pierwszą rocznicę przystąpienia do wczesnej Komunii Świętej.
Jak co roku, po Mszy świętej rozpoczęła się uroczysta procesja do czterech ołtarzy, w której uczestniczyło wielu parafian, a szczególną obecność, jak co roku, zaznaczyły dzieci w białych strojach, które sypały kwiaty, kobiety w strojach regionalnych, poczty sztandarowe i chór parafialny, który przy każdym z czterech ołtarzy śpiewał pieśń eucharystyczną.
„Prośmy o wiarę, abyśmy potrafili pojąć, że w kawałku chleba przychodzi do nas sam Bóg – mówił ks. kan. Andrzej Papoń – dzielmy się Chrystusem z naszymi bliskimi w duchu wiary, wołajmy od serca: Panie w Hostii utajony (…) wejdź do naszych domów, wejdź do naszych serc. Przyjdź do nas, Panie, Chlebie żywy i pozostań z nami na zawsze”.

Z miłości do Matki.. Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

Podobne artykuły