Z miłości do Matki..

W roku rocznicy fatimskich objawień, w naszej parafii zostanie podjęte nabożeństwo, o które prosiła Matka Boża w jednej z rozmów z Łucją.

Zrzut ekranu 2017-05-27 o 11.10.09

Już po śmierci Hiacynty i Franciszka, 10 grudnia 1925 r., w Pontevedra (Hiszpania), ukazała się Łucji Matka Boża, tym razem z Dzieciątkiem Jezus. W czasie tego objawienia po raz kolejny Maryja zwróciła uwagę na Jej Niepokalane Serce. Było ono otoczone cierniami. Jezus powiedział:

Współczuj Sercu swojej Najświętszej Matki, które jest ukoronowane cierniami, jakie przez cały czas niewdzięczni ludzie weń wbijają, a nie ma nikogo, kto czyniłby akt zadośćuczynienia, żeby owe kolce wyrwać.

Wtedy Matka Boża wezwała do podjęcia wynagradzającego NABOŻEŃSTWA 5 PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA: 

Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Przez nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca staramy się wynagradzać Maryi pięć różnych zniewag i bluźnierstw wciąż raniących Jej Niepokalane Serce:

1. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,

2. bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,

3. bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,

4. znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę,

a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,

5. obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach.

W ramach podjętego aktu wynagrodzenia należy:

  • w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.
    Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.
  • w pięć pierwszych sobót miesiąca przyjąć Komunię Św. w powyższej intencji
  • w pięć pierwszych sobót miesiąca odmówić 1 część różańca świętego i przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.

Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie, z jakim te praktyki wypełniamy, co Jezus podkreślił w objawieniu 15 lutego 1926 r.:

To jest prawda, moja córko, ze wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy, i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski; Ja jednak wolę, żeby odprawiali pięć pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż żeby odprawiać piętnaście bezdusznie i z obojętnością...

Jezus wymienia trzy grupy osób odprawiających nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: tych, którzy zaczynają je odprawiać, lecz nie kończą; takich, którzy kończą, ale odprawiają je jedynie ze względu na obiecane łaski; i w końcu trzecia grupa to osoby, które czynią to przede wszystkim w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP; one najbardziej podobają się Jezusowi.

Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego nabożeństwa w sobotę, może, za zgodą kapłana, praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie.

Więcej o nabożeństwie poczytaj także tutaj.

Wszystkich parafian nieobojętnych na zaproszenie do podjęcia tej modlitwy zapraszamy do indywidualnego ofiarowania pierwszo-sobotniej spowiedzi św. i komunii św. w intencji wynagradzającej Sercu Maryi. (Pomocą może w tym być modlitwa pozostawiona przez Piękną Panią: Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi (13 lipca 1917 r.).

Wspólna modlitwa różańcowa z rozważaniem, ofiarowana w tej intencji, odmawiana będzie w kościele w pierwsze soboty miesiąca od czerwca do października po porannej Mszy Świętej.

Komunia Święta 2017 Boże Ciało 2017

Podobne artykuły