Rekolekcyjny początek

Tradycyjnie rekolekcjami parafialnymi rozpoczął się w hażlaskiej parafii okres Wielkiego Postu. Przez trzy dni przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej, a także dorośli gromadzący się na naukach rekolekcyjnych, zgłębiali temat działania i mocy Ducha Świętego. Nauki dla dorosłych głosił o. Natalis z cieszyńskiej wspólnoty franciszkanów, natomiast głoszeniem dla dzieci zajęły się panie z tamtejszej szkoły nowej ewangelizacji.

Rekolekcjonista zaznaczał, że podczas modlitwy w milczeniu pozwalamy, by Duch Święty nas przenikał, On zaś obdarza nas poznaniem Ojca niebieskiego i Jego Syna.

Owocem chrztu jest nasze wejście do Królestwa Niebieskiego – nie żyję już w niewoli, ale w wolności. Środa popielcowa – dziś – to czas zbawienia. Czytane tego dnia Słowo to rzeczywistość Boża – to Bóg chce, by do Niego nawrócić się całym sercem. Albo radykalnie pójdę za Chrystusem, albo nie pójdę wcale.

Duch Święty nie zstępuje tam, gdzie człowiek Go nie chce, gdzie się Go nie wzywa, nie oczekuje. Bez Ducha Świętego rzeczywistość duchowa pozostaje dla nas martwa, nie doświadczamy Boga żywego, żywości Jego Słowa.  Słowo Boże przenika aż do szpiku kości, by rozpoznać to, co szlachetne, a to co złe – byśmy odrzucili. Bóg dał władzę, by zło nad nami nie panowało – to my sami dajemy mu przyzwolenie do działania. Przystęp złego jest do umysłu, nie do głębi serca, a ucieczka od modlitwy i ciszy wynika z ucieczki od siebie samego.

Wiara nie może zatrzymać się na poziomie I Komunii, ale musi wzrastać – ku wewnętrznemu doświadczeniu w sercu, że ta droga wiary jest „moja”.

Urodziny Księdza Proboszcza Z notatnika reportera-Rekolekcje 2019

Podobne artykuły