Jubileuszowy Rok Ignacjański

Na czas trwania Roku Ignacjańskiego Penitencjaria Apostolska wydała dekret ustanawiający jezuickie kościoły i kaplice obu polskich prowincji, świątyniami jubileuszowymi, w których wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny.

"Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego) mogą uzyskać wierni, którzy szczerze żałując za grzechy i oddając się uczynkom miłosierdzia nawiedzą którąkolwiek jubileuszową świątynię Towarzystwa Jezusowego w Polsce i wezmą tam pobożnie udział w świątecznych celebracjach, bądź przez jakiś czas oddadzą się modlitwie myślnej, kończąc ją Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i pobożnym wezwaniem Matki Bożej i św. Ignacego Loyoli.

Ten sam odpust uzyskać mogą również starsi, chorzy i ci wszyscy, którzy z ważnych powodów nie mogą wychodzić z domu, jeśli — wolni od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, wzbudzą w sobie intencję jak najszybszego spełnienia trzech zwykłych warunków odpustu — włączą się duchowo w jubileuszowe celebracje poprzez modlitwy przed wizerunkiem św. Ignacego i ofiarując Bogu miłosiernemu swe cierpienia".

Na terenie naszej Diecezji świątynią jubileuszową jest kościół św. Andrzeja Boboli (Al. Św. Andrzeja Boboli 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Proboszcz: o. Paweł Pasierbek SJ - czechowice@jezuici.pl; +48 797 907 706).

W ramach obchodów Jubileuszu zostanie także zainicjowana ogólnopolska peregrynacja relikwii św. Ignacego Loyoli wraz z ikoną przygotowaną na tę okazję. Na terenie naszej Diecezji wierni będą mogli modlić się przy relikwiach w wyżej wspomnianym kościele św. Andrzeja Boboli w dniach od 30 czerwca do 6 lipca 2021.

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem Uroczystość Bożego Ciała 2021

Podobne artykuły