Niedziela Palmowa

Początek Wielkiego Tygodnia

29 marca w Niedzielę Palmową obchodziliśmy pamiątkę tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.Obok chrzecielnicy ustawiono palmę wykonaną przez Annę Konieczną, Jadwigę Pszczółkę, Joannę Kasztura, Danielę Probst, Wandę Konieczną, Józefę Szatanik, Genowefę Szajter, Marię Galeja, Jadwigę Stuchlik. Krystynę Czudek, Krystynę Michalik i Kazimierę Miły. Panie przygotowały także palmy, które można było kupić przed wejściem do kościoła. Chór parafialny wykonał Pasje, a więc zaśpiewał ewengeliczny opis męki i śmierci Chrystusa. Oto nazwiska chórzystów, którzy wcielili się w poszczególne role: Czesław Morawiec (Ewangelista I), Mieczysław Goras (Ewangelista II) Wojciech Kasztura (Jezus), Piotr Gutan, (Piotr), Józef Nowak (Judasz), Grzegorz Konieczny (Kajfasz), Joanna Kasztura (Służąca), Mieczysław Szpin (Piłat).

W nadcchodzącym tygodniu, który jest szczególnym czasem modlitwy i reflekcji, będą nam często towarzyszyć słowa pieśni pasyjnych. Znany od wieków motyw Stabat Mater Dolorosa (Stała Matka Boleściwa) jest szczególnie przejmujący. Cierpienie Matki, która nie wypowiada ani jednego słowa, wobec wielu padających słów oskarżeń i bruźnierstw, zostało opowiedziane w wielu utworach, obrazach, rzeźbach i pieśniach. Jedną z nich usłyszeliśmy w wykonaniu hażlaskiego chóru.

Wiatr w przelocie skonał chyży, przeniknęła ziemię groza.

Krzyż na skale, a pod krzyżem stała Matka boleściwa.

Żadnych słów ni żadnych głosów, krew z korony Bożej spływa.

Wobec ziemi i niebiosów stała Matka boleściwa...

 Joanna Jurgała-Jureczka

Trwa Wielki Post Wielki Czwartek i Wielki Piątek

Podobne artykuły