Wielki Czwartek i Wielki Piątek

W Wielki Czwartek w Hażlachu o godzinie osiemnastej odprawiona została Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Tego dnia modliliśmy się w intencji kapłanów, o powołania kapłańskie i zakonne a także za zmarłych kapłanów pochodzących z naszej parafii i tych, którzy w niej pracowali.

Biały kolor szat liturgicznych podczas wielkoczwartkowej Mszy świętej wyróżnia tę liturgię od innych, odbywających się w czasie Wielkiego Postu. Wielki Czwartek kończy Wielki Post i rozpoczyna tzw. Triduum Paschalne.
Po Mszy św. rozpoczęła się trwająca do ósmej wieczorem adoracja Pana Jezusa przy Ciemnicy. W Wielki Piątek rozpoczął się od adoracji, a o godzinie dziewiątej odprawiona została Droga Krzyżowa. Po niej adorowano Pana Jezusa do godziny osiemnastej, kiedy to rozpoczęła się liturgia Męki Pańskiej. Po niej do dwudziestej pierwszej trwała adoracja przy Bożym Grobie.

Ten szczególny czas był okresam refleksji i wyciszenia. W Wielki Czwartek, 2 kwietnia przypadła także dziesiąta rocznica śmierci św. Jana Pałwa II.

Oto Jego słowa na temat krzyża zamieszczone w najnowszym numerze „Natanaela”:

Krzyż bierze na siebie całą nędzę świata, która rodzi się z grzechu. Dokąd pójść w tym świecie, z grzechem i winą, bez Krzyża? On objawia się jako znak łaski. Przyjmuje naszą solidarność i zachęca do ofiary za innych. Także w krzyżu cierpiących i w naszym własnym krzyżu rozpoznajemy narzędzie Odkupienia, bramę Zmartwychwstania. Bowiem właśnie na krzyżu Pan pokonał grzech i śmierć.

Joanna Jurgała-Jureczka

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Niedziela Palmowa Rezurekcja

Podobne artykuły