Odpust 2021

Wdzięczni za dar wspólnoty, parafii i kościoła jako miejsca wzrastania w wierze, parafianie i goście przeżywali w ostatnią niedzielę sierpnia odpust parafialny ku czci św. Bartłomieja Apostoła. Kazania tego dnia głosił o. Ireneusz Toczydłowski OFM.

Kapłan zauważył, że na wiele różnych sposobów można rozumieć wyrażenie „znać kogoś”. Od: wiedzieć, że ktoś taki istnieje do: mieć okazję z tą osobą porozmawiać, przebywać razem. Podobnie jest w naszym doświadczeniu wiary. Św. Bartłomiej nie tylko wiedział, że kiedyś przyjdzie Mesjasz, nie tylko o Nim czytał w Piśmie Świętym, nie tylko o Nim słyszał od znajomego o imieniu Filip. Ale on się z Jezusem osobiście spotkał i przy Nim został.

Właśnie to osobiste spotkanie zmieniło Natanaela. Doświadczył, że Jezus patrzy dobrze na ludzi, widzi w człowieku dobro, próby szukania Go, pragnienie spotkania.

Przy okazji rozważania Ewangelii o spotkaniu Natanaela z Jezusem warto zastanowić się:
• Kto dla mnie był takim „Filipem”, który mi powiedział o Jezusie i do Niego zaprowadził?
• Jakie słowa z Biblii dotykają mojego serca?
• Jezus widzi w ludziach dobro – co by dobrego mógł powiedzieć o mnie?
• Kim Jezus jest dla mnie, kiedy Go spotykam, co On dla mnie znaczy? Jak mógłbym Go nazwać?
• Dlaczego wierzę?

Kaznodzieja zachęcał, by wzbudzać w sobie postawę apostolską – wytrwałego przyprowadzania także innych do Jezusa. Oczami wiary, wg obietnicy Jezusa, „widzimy więcej”. Próbujmy dostrzegać w innych dobro, mówić dobrze do drugiego człowieka, bo to porusza serce.

Uroczystość Bożego Ciała 2021 Żniwne 2021

Podobne artykuły