Pierwsza Komunia Święta w Hażlachu

W niedzielę, 15 maja, grupa dzieci przyjęła po raz pierwszy Ciało i Krew Chrystusa Pana.

Podczas homilii ks. Proboszcz Andrzej Papoń zwrócił się do nich mówiąc o wielkiej radości, jaka jest ich udziałem i przywołał sceny z Pisma Świętego, które ukazują Jezusa błogosławiącego dzieci i stawiającego często dorosłym za wzór dziecięcą ufność, miłość i dobroć.

Zwracając się do rodziców powiedział, że udział ich córek i synów w tej uroczystości jest świadectwem, jak bardzo poważnie potraktowali przyrzeczenia złożone przy Chrzcie Świętym. Obiecali wówczas, że będą wychowywać swoje dzieci w wierze - i tak się właśnie dzieje.

Wzruszający i piękny dzień (także w sensie dosłownym, ponieważ dopisała słoneczna pogoda), był czasem modlitwy, radości i wdzięczności.

Sięgnąć po Słowo Majowe pielgrzymowanie

Podobne artykuły