Przygotowania i powitanie cz. I

 

Czas Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii Świętych:

 św. S. Faustyny i św. Jana Pawła II

(cz. I)

 

Przygotowania i powitanie

„Ty, który jesteś Miłością, przezwycięż potęgą swojej łaski każdy nasz grzech, rozpal, prosimy, nasze serca na nowo, abyśmy dzięki temu spotkaniu z przemienionymi sercami, umocnieni w wierze i nadziei, powrócili do budowania naszej codzienności i mogli być świadkami, Twojego Miłosierdzia. Jezu, ufamy Tobie! Św. Siostro Faustyno i Św. Janie Pawle, módlcie się za nami”.

Tymi słowami proboszcz hażlaskiej parafii, ks. kan. Andrzej Papoń witał peregrynujący po naszej diecezji obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II.

W niedzielę i poniedziałek - 27 i 28 września nasza parafia znalazła się na trasie peregrynacji. To ważne wydarzenie poprzedziło sporo przygotowań, zwłaszcza, że połączone ono było z przyjęciem sakramentu bierzmowania przez hażlaską młodzież, a młodzież ta przygotowywała się od wielu miesięcy podczas s potkań prowadzonych przez ks. Proboszcza.

W poniedziałek, 21 września w kościele zgromadzili się kandydaci do bierzmowania, świadkowie a także wszyscy, którzy pełnić mieli jakiekolwiek funkcje podczas peregrynacji. Odbyła się próba i dokładne omówienie przebiegu uroczystości.

Od czwartku, 24 września rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania mające wymiar duchowy. Codziennie odprawiona została Msza św., a w piątek i sobotę ks. Mateusz Kierczak wygłosił homilię.

W sobotę wieczorem miejsca, na którym miał stanąć obraz i relikwiarze, były już ostatecznie przygotowane, kościół zyskał odświętny wygląd, omawiano jeszcze ostatnie szczegóły i czekano w Hażlachu na czas nawiedzenia.

W niedzielne popołudnie o 16.30 zgromadziliśmy się przed kościołem na modlitewnym czuwaniu, a około siedemnastej bicie dzwonów poprzedziło przyjazd samochodu-kaplicy z Cieszyna-Pastwisk. Z samochodu wyjęte zostały relikwiarze, które do kościoła wniosły delegacje (relikwie Św. Jana Pawła II: p. Jerzy Szajter, Kamila Pniok, Małgorzata Orszulik; relikwie Św. Siostry Faustyny: p. Tadeusz Szatanik, Helena Jurgała, Ewelina Konieczny), obraz Jezusa Miłosiernego powierzony zaś został panom: Kazimierzowi Mazurkowi, Kamilowi Pietroszkowi, Łukaszowi Kiedroniowi, Andrzejowi Mrowczykowi, Zbigniewowi Kempińskiemu i Piotrowi Penkali.

W kościele nastąpiło usytuowanie obrazu i ustawienie relikwiarzy przed ołtarzem, okadzenie i powitanie przez proboszcza parafii ks. kan. Andrzeja Paponia. Fragment powitania otwiera relację z niniejszej uroczystości.

Ostatnim ważnym elementem było zapalenie iskry Bożego Miłosierdzia, którego symbolicznie dokonał biskup diecezji bielsko-żywieckiej, Roman Pindel.   

Joanna Jurgała-Jureczka

relacje z uroczystości zamieszczone są m. in.:

http://bielsko.gosc.pl/doc/2729796.Hazlach-dojrzalosc-Milosierdzia

http://gwiazdkacieszynska.pl/strona-w_hazlachu_pan_jest_z_nami_videoreportaz.html

https://www.youtube.com/watch?v=bDTHCfIL9gs

http://gwiazdkacieszynska.pl/strona-wspominajcie_slowa_o_koniecznosci_przebaczania_bierzmowanie_w_hazlachu.html    
Przed peregrynacją Bierzmowanie cz. II

Podobne artykuły