Rekolekcje Wielkopostne w Hażlachu

W Środę Popielcową rozpoczęły się w Hażlachu trwające trzy dni Rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je Ojciec Rafał Kogut, franciszkanin z Cieszyna, który głosił nauki dla wszystkich a także tak zwane nauki stanowe połączone z dawaniem świadectwa (podczas nauki dla kobiet o swoich doświadczeniach mówiła jedna z członkiń Wspólnoty Zacheusz).

Mirosława Stuchlik w ostatnim dniu rekolekcji parafialnych podziękowała Ojcu Rafałowi „za trud przygotowania i głoszenia nauk ogólnych, stanowych, dla dzieci i młodzieży, za posługę w konfesjonale i przy ołtarzu. Te trzy dni to jak dobry zaczyn, dobre ziarno zasiane w naszych sercach i duszy, ono musi dojrzeć, wzrastać, by w przyszłości wydać plon obfity. Wielokrotnie podkreślałeś w swoich naukach – mówiła M. Stuchlik - odwołując się do Pisma Świętego, że Boża miłość jest bezgraniczna i bezwarunkowa, a miłosierdzie obfite i niepoliczalne”.

Oto fragmenty homilii wygłoszonych przez Ojca Rekolekcjonistę:

Miłość Boga Ojca do ciebie jest bezwarunkowa. Będzie cię kochał, nawet, jeśli będziesz grzeszył.

Ważne, abyś przeżywał każdą chwilę swojego życia z tą wiarą, że jesteś kochany.

Jezus jest we mnie, jestem świątynią Ducha Świętego. Szukam Boga gdzieś obok, a On jest we mnie. Nie zostawia mnie nigdy. To ja mogę się od Niego odwrócić, ale On – nigdy.

Człowiek odchodzi od Boga, wybiera grzech, wybiera swój plan na życie.

To Jezus przychodzi do miejsc, gdzie myśmy się pogubili, schodzi w naszą ciemność, bierze na Swoje ramiona. Nie zostawia nas w naszym zagubieniu.

Trzeba uznać tę prawdę, że w nasze życie wszedł grzech, a, jak mówi św. Paweł, „zapłatą za grzech jest śmierć”. Trzeba stanąć w prawdzie. Człowiek może odejść od Boga o własnych siłach, ale sam nie potrafi wrócić.

***

Czas rekolekcji rozpoczął okres Wielkiego Postu, podczas którego w naszej parafii co niedzielę będzie okazja wysłuchać kazania pasyjnego głoszonego podczas nabożeństwa Gorzkich Żali przez ks. Dariusza Mależynę, wikariusza z Pogwizdowa.

Joanna Jurgała-Jureczka

Święta Bożego Narodzenia w Hażlachu 2015 Rekolekcje szkolne - fotorelacja

Podobne artykuły