Światowe Dni Młodzieży

sdm

Zakończyły się „Dni w diecezjach” w ramach Światowych Dni Młodzieży. W naszym dekanacie goleszowskim gościło ponad 130 Włochów z diecezji Trani. Od wtorku poznawali polską kulturę, odwiedzając m.in. Wadowice, Jasną Górę, obóz Auschwitz. Mieli też okazję podziwiać piękno Beskidów, uczestnicząc w ogólnodiecezjalnej Mszy dla włoskich gości ŚDM w amfiteatrze w Wiśle. Od poniedziałku 25. lipca uczestniczą oni już w wydarzeniach centralnych w Krakowie. Podobnie jak grupa 30 młodych pielgrzymów z naszego dekanatu. Wszystkich organizatorów i uczestników polecamy w modlitwie.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

Tęcza nad kościołem ŚDM oczami uczestnika

Podobne artykuły