Trzy Święte Dni

Okadzeniem ołtarza i znakiem krzyża wieczorem w Wielki Czwartek rozpoczęła się trwająca trzy doby Liturgia Triduum Paschalnego. 

Od godz. 18.00 sprawowana była Msza Święta Wieczerzy Pańskiej - pamiątka Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa. Po niej nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza "Ciemnicy". Przy tym miejscu, upamiętniającym modlitwę Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, Jego pojmanie i sąd, trwała modlitwa aż do wieczoru Wielkiego Piątku. 

W Wielki Piątek o godzinie 9.00 odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Wieczorna Liturgia rozpoczęła się od procesji w ciszy oraz uklęknięcia, a w przypadku kapłana - prostracji, tzn. leżenia krzyżem. Po modlitwie wstępnej zostało odczytane Słowo Boże o cierpiącym Słudze Jahwe - proroctwo o męce Chrystusa i fragment z listu do Hebrajczyków. Odczytano z podziałem na role opis Męki Pańskiej wg św. Jana.
Po rozbudowanej modlitwie wstawienniczej o zbawienie wszystkich, nastąpił kulminacyjny moment Liturgii Wielkiego Piątku - odsłonięcie oraz adoracja Krzyża. Mimo iż w Wielki Piątek nigdzie na świecie nie jest sprawowana Msza Święta, wiernym udzielana jest Komunia Święta z hostii konsekrowanych poprzedniego wieczoru. To wyraz łączności między Wielkim Czwartkiem a Ofiarą Krzyża.
Ostatnią częścią liturgii tego wieczoru była procesja do ołtarza "Bożego Grobu". Przed Najświętszym Sakramentem, okrytym w monstrancji przejrzystym welonem (na przypomnienie całunu okrywającego Ciało Chrystusa złożone w grobie), trwała adoracja zarówno wieczorem w piątek, jak też przez cały kolejny dzień. Tradycyjnie, wartę zaciągnęli miejscowi strażacy. 

Sobotnia Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się od Liturgii Światła: od rozpalonego przed świątynią i poświęconego ognia, po jej przygotowaniu została odpalona świeca paschalna. Następnie kapłan wniósł Paschał do pogrążonego w mroku kościoła. To też znak: Chrystus rozprasza ciemności naszych serc i umysłów. 
Wielkosobotnia Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana. Osiem czytań przeplatanych psalmami i modlitwami ukazuje  bowiem dzieje zbawienia człowieka:  począwszy od stworzenia świata, przez ofiarę Izaaka, wyjście z niewoli w Egipcie, przez proroctwa z ksiąg Izajasza, Barucha i Ezechiela, aż do czytania o zwycięstwie Chrystusa. Wieńcząca je Ewangelia o zmartwychwstaniu jest poprzedzona psalmem, w którym pierwszy raz od ponad 40 dni radośnie śpiewamy: "Alleluja!" 
Zanim kapłan pokropił wiernych wodą święconą, po odśpiewaniu litanii do Wszystkich Świętych, została pobłogosławiona woda chrzcielna. Po Komunii Świętej nastąpiła uroczysta procesja rezurekcyjna i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

Triduum Paschalne zakończyło się w wielkanocną niedzielę popołudniu. Do kolejnej niedzieli trwa Oktawa Wielkiej Nocy. 

Hosanna! Powrót figury Matki Bożej

Podobne artykuły