Powrót figury Matki Bożej

Po okresie, w którym była poddawana renowacji - wróciła do parafii figura Matki Bożej. Należała ona do dawnego wystroju świątyni.
Odnowiona statua stanie w kapliczce-grocie, budowanej obecnie na terenie przykościelnym. 

W sobotę 27 kwietnia Ksiądz Proboszcz odnowił poświęcenie figury. Oto słowa modlitwy: 

"Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie, wybierając Ją na matkę umiłowanego Syna Twojego i naszego Zbawiciela. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Pobłogosław, Panie, te figurę; niech nam przypomina, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także, abyśmy jak Ona naśladowali Chrystusa, Pana naszego. Amen." 

Trzy Święte Dni

Podobne artykuły