Wspólnie budując Kościół – droga synodalna

 

W hażlaskiej parafii - podobnie jak na całym świecie - trwają obecnie spotkania synodalne.

Oparte na modlitwie i wsłuchiwaniu się w Boże natchnienia, polegają na rozmowie na temat
Kościoła, tzn. jakie widzimy mocne i słabsze strony funkcjonowania Kościoła jako wspólnoty,
co można zrobić, by każdy w nim mógł znaleźć swoje miejsce i by była w nim obecna żywa wiara.
Na spotkania zaproszeni są wszyscy, którzy odczuwają troskę o Kościół i jego przyszłość.
Za patronkę spotkań i całej tzw. drogi synodalnej została obrana Maryja niosąca
Ducha Świętego – Matka Boża, która od początku towarzyszyła Kościołowi jako jego Matka
i orędowniczka. Dla osób pragnących podzielić się refleksjami w formie pisemnej taka
możliwość została udostępniona na stronie diecezji.
Tam również znajdziemy omawiane zagadnienia synodalne.

Boże Narodzenie w Hażlachu 2021 POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Podobne artykuły