Wymódl komuś życie

„Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.”

- taką krótką modlitwę, połączoną z rozważeniem jednej tajemnicy różańca i odmówieniem „dziesiątki”, podejmują osoby chcące włączyć się w dzieło tzw. duchowej adopcji dziecka poczętego, zagrożonego zagładą. Dziewięciomiesięczna adopcja zapoczątkowana jest uroczystym przyrzeczeniem. Często podejmowana jest, przez dorosłych i dzieci, przy okazji Uroczystości Zwiastowania Pańskiego – na 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem.

Więcej info np. tu:

- www.duchowa-adopcja.pl

- www.duchowaadopcja.info

adopcja

Rekolekcje szkolne 2017 Na kalwaryjskich dróżkach

Podobne artykuły