Zawsze być gotowym..

  ADS

„Stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie i niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie...”

 

Dobrze żyć – to wiele,

dobrze umrzeć – to wszystko...

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci (zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci) jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma na celu przygotowanie do godnego oraz chrześcijańskiego przeżywania momentu zakończenia życia - czyli własnej śmierci i odejścia z tego świata bliskich. Przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Osoby należące do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

 

Dla każdej i dla każdego...

 

ADŚ jest stowarzyszeniem uniwersalnym

Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę.

- Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat.

- Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.

Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa. Co ważne, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji. Mogą także korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych.

Historia Stowarzyszenia ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej. Kult ten ma swoje główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: "A Twoją duszę przeniknie miecz" (Łk 2,35). Szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna (por. J 19, 25-27).  

Różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej

Stowarzyszenie propaguje odmawianie tzw. Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Składa się on z siedmiu tajemnic, w których rozważane są najboleśniejsze momenty z życia Maryi. Rozważając te tajemnice, w szczególny sposób czcimy Matkę Bożą Bolesną i upraszamy dla siebie i bliźnich potrzebne łaski w tym życiu, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci. (o sposobie odmawiania – tutaj...)

Należący do Stowarzyszenia zamawiają Msze św. w intencji członków, zarówno żyjących jak i zmarłych, a także angażują się w różne akcje apostolskie na terenie swojej parafii. W Hażlachu spotykają się w każdy I piątek miesiąca na modlitwie w czasie Godziny Świętej.

Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci swoją obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele miast Polski. Nowe wspólnoty powstają w Europie i Ameryce.

Obecnie w kraju i za granicą Apostolstwo liczy ponad 400 tys. członków. W tym 1100 zelatorów, czyli osób świeckich rozpowszechniających idee Apostolstwa wśród rodzin katolickich (w Hażlachu funkcję zalatorki pełni Kazimiera Miły).  

Są 3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

  • 1. stopień – to wpisanie się bez żadnych dodatkowych zobowiązań,
  • 2. stopień – zaleca się odmawiać rano i wieczorem 3 x „Zdrowaś Maryjo”, oraz dodać wezwanie: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami”, „Święty Józefie – módl się za nami”,
  • 3. stopień – oprócz codziennej modlitwy, należy wieczorem zrobić krótkie podsumowanie dnia – rachunek sumienia z przeżytego dnia, a także raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi.
Można najpierw przystąpić do 1. stopnia, a potem samemu już – jako dodatkowe, duchowe zobowiązanie – przejść na stopień 2. lub 3.

(Gdyby czasem zapomniało się o modlitwie, nie trzeba się z tego spowiadać, gdyż nie są to zobowiązania podjęte pod karą grzechu śmiertelnego.)

 

Pomyśl!

 Myśl o ostatniej godzinie naszego życia odsuwamy od siebie nieustannie, zaprzeczamy jej tak, jakby nigdy nie miała nadejść.

 Gdy nadchodzi część osób wita ją spokojnie, są przygotowane do spotkania z Ojcem, część w przerażeniu.

 Ilu odchodzi bez pojednania z Panem, w samotności, ilu samotnych i opuszczonych w szpitalach lub ginie w wypadkach?

 O współczesnej cywilizacji Św. Jan Paweł  II mówił iż jest cywilizacją śmierci, śmierci duchowej, która wykreśliła ze swojego słownika śmierć ciała.

 Czy można przygotować się duchowo do tego momentu odejścia, czy można wspomóc innych?

Można.

Przede wszystkim modlitwą, członkowie Stowarzyszenia na całym świecie modlą się za konających i tych, którzy danego dnia mają stanąć przed Panem. Pamiętają też o duszach czyśćcowych.

 Na ile mogą zachęcają do nawrócenia, przemiany życia, towarzyszą odchodzącym. Znam wiele, wiele wiarygodnych świadectw działania Łaski Bożej w ostatnich chwilach życia wielu osób, które przez swoje życie stroniły od Boga, lub wręcz z nim walczyły.

A Ty...

czy chcesz , aby Twoja Godzina Śmierci była święta w Oczach Boga ?

Czy  zastanawiasz się nad swoim życiem?

Czy odkładasz swoją przemianę życia na później - na  bardziej sprzyjający czas?

Nie zwlekaj, czas ucieka ....

Tę przemianę można zacząć każdego dnia powierzając się w opiekę Matce Bożej Bolesnej, Patronce Dobrej w Bożych Oczach Śmierci.

Potrzeba bardzo niewiele, całej reszty dokonuje w nas Pan!  

Jeśli te słowa poruszyły Twoje serce wstąp do Apostolstwa, zacznij we wspólnocie pracować na swoją wieczność. Matka Boża Bolesna zaprasza Ciebie!

Wszelkie informacje o ADŚ w Hażlachu, a także zapisy można uzyskać pod nr tel. 500810255. Zapraszamy!

 O ADŚ w internecie m.in. tutaj...

Strona internetowa ADŚ w diecezji bielsko-żywieckiej

Szczegóły najbliższego spotkania członków ADŚ i jego sympatyków, w Pierśćcu: czytaj tutaj...

/opr. Irmina Raszka/

W drodze do Nieba Jubileusz

Podobne artykuły