W drodze do Nieba

„Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości.

On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.”

/Kol 1, 12-14/

„ (…) cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.

/Łk 10,20/

wszyscy święci

Tradycyjnie początek listopada to czas, kiedy częściej myślimy o przemijaniu, rzeczach ostatecznych. Trwając w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych (1-8.11), warto przyjrzeć się środkom, jakie Chrystus – poprzez Kościół – daje jako wsparcie w naszym osobistym zdążaniu do nieba.

Oczywiście, podstawowymi są sakramenty, czyli „widzialne znaki - niewidzialnej Bożej łaski”.

Każdy z nich udziela konkretnej Bożej pomocy w drodze uświęcenia człowieka. Np. chrzest – wprowadza nas na tę drogę. Sakrament pojednania – na nowo na nią sprowadza. Eucharystia – daje potrzebne siły.

Modlitwa, codzienne czytanie Bożego Słowa, częste wzywanie Ducha Świętego, prośba o wstawiennictwo świętych – to obok miłości bliźniego kolejne formy służące osobistemu wzrastaniu w świętości.

Oprócz wyżej wymienionych, Kościół wskazuje na jeszcze jedną formę, z której mogą korzystać wierni w drodze uświęcenia. Jest nią tzw. „odpust”. Choć zazwyczaj termin ten kojarzy się materialnymi ozdobnikami liturgicznego wspomnienia patrona parafii, w istocie oznacza on konkretną rzeczywistość duchową.

Tą rzeczywistością jest łaska całkowitego lub częściowego darowania należnych kar, jakie ciążą na człowieku na skutek popełnionych w życiu grzechów. Odpust taki dotyczy kar za grzechy odpuszczone już (co do winy) w Sakramencie Pokuty.

Tę łaskę można wypraszać dla siebie lub też – kierując się miłosierdziem – ofiarować w intencji duszy w czyśćcu, która (nie mogąc już sama sobie pomóc) w ten sposób otrzymuje od nas realne wsparcie w jej drodze do nieba.

Tutaj świadectwo św. Faustyny o pomocy modlitewnej duszom w czyśćcu.

O łasce odpustu więcej na stronach:

http://www.teologia.pl/m_k/kkk1o04.htm; http://www.teologia.pl/m_k/zag06-4o.htm ; http://www.mateusz.pl/czytelnia/km-odpusty.htm  oraz: http://www.mateusz.pl/czytelnia/sl-odpusty.htm

Zgłębiając temat rzeczy ostatecznych można też sięgnąć do filmików z serii 3MC (3 Minute Catechism):

Czy wszyscy są wezwani do świętości  https://www.youtube.com/watch?v=QBew44lAxPM
Co będziemy robić w niebie https://www.youtube.com/watch?v=24Q9BW13JLs
Co się dzieje na końcu naszego życia https://www.youtube.com/watch?v=HqJhgJgRmEQ
Co to jest czyściec https://www.youtube.com/watch?v=rSGv1SIXZg8
oraz np. rozmowy: https://www.youtube.com/watch?v=gvFRw0q5jJE  

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

/ Modlitwa św. Ignacego z Loyoli /

Uroczystość Wszystkich Świętych Zawsze być gotowym..

Podobne artykuły