Nasza pomoc niezbędna

W roku miłosierdzia szczególnego wymiaru nabiera staranie o miłosierne uczynki.   Wśród uczynków miłosierdzia co do duszy znajdujemy jeden, wypełniany chyba najczęściej: „Modlić się za żywych i umarłych”.   Przy okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego pochylać się będziemy nad grobami naszych bliskich, modląc się dla nich o radość nieba. Warto włączyć te prywatne modlitwy w ogół czynności, na mocy których dla dusz w czyśćcu wyprosić można łaskę odpustu kar doczesnych, należnych za popełnione w ziemskim życiu grzechy. Spełnienie tych warunków nie jest trudne, a stanowi bardzo konkretną wsparcie wobec dusz, dla których nasza modlitewna pomoc w drodze do nieba jest niezbędna.

1

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
Tzw. zwykłe warunki odpustu: I. Stan łaski uświęcającej. II. Godne przyjęcie Komunii świętej. III. Modlitwa w intencjach zanoszonych przez Ojca świętego. IV. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Pozostałe warunki: V. Intencja zyskania odpustu zupełnego. VI. Wykonanie czynności obdarzonej odpustem zupełnym Ad. VI. Wśród czynności, przez które upraszamy łaskę odpustu, znajdują się tak proste czynności jak pobożne czytanie przez pół godziny Pisma Świętego, odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele, pobożne odmówienie jednej części Różańca Świętego (w kościele lub dowolnym miejscu – dokładne wskazania co do tego zobacz tu...,pół godziny adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie lub odprawienie drogi krzyżowej. Tak proste nasze czynności, podjęte pobożnie z intencją pomocy - mogą stać się dla duszy w czyśćcu przepustką do szczęścia w niebie. Określone są przez Kościół warunki uzyskania odpustu w dniach 1-8 listopada. W sposób przystępny ukazane są one tutaj... Warto przeczytać więcej na www.radiomaryja.pl Zobacz też www.brewiarz.pl oraz słowo Biskupa Solarczyka na ten temat, tutaj.
Maryjnym szlakiem Modlitwa z Ojczyznę

Podobne artykuły