Żniwne 2022

„Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia”

- te słowa mszalnej modlitwy nad darami przypomniał wiernym Ksiądz Proboszcz podczas homilii z okazji podziękowania za tegoroczne zbiory. Kapłan podkreślił, że człowiekiem bogatym przed Bogiem nie jest ten, kto tylko je i pije, używa, ale ten, kto szuka przyjaźni z Bogiem. Taki człowiek nie traktuje dożynek jako folkloru, ale jako dziękczynienie Bogu za plon i za rolników. W pokorze serca ukazuje, że nie wszystko zależy od niego: jeżeli Pan nie pobłogosławi, próżny jest nawet największy wysiłek. 

Niegdyś chleb uważany był za dar nieba, dlatego był w szczególnym poważaniu. Ksiądz zapytywał: czy dzisiaj w tym duchu wychowujemy nasze dzieci i młodzież? Kapłan zaapelował, by obchodzone święto było okazją do głębokiej refleksji nad naszym stosunkiem do pracy rolnika i wartości, jaką przez wieki wnosił w naszą historię i kulturę. Przypomniał, że również dzisiaj polski rolnik musi być bogaty duchem, nieść coraz bardziej jałowej Europie życie duchowe.

Gospodarz parafii złożył podziękowanie za obecność pocztów sztandarowych oraz osób, które strojem regionalnym podkreśliły obchodzone święto chleba. W sposób szczególny włączyły się one w procesję z darami ofiarnymi, a po zakończeniu Mszy świętej chętnych wiernych częstowały chlebem. 

Odpust 2022 Wszystkich Świętych  2022

Podobne artykuły