Pieniądze na ratowanie zabytków

Rządowe wsparcie na ratowanie perełek Śląska Cieszyńskiego

Ochrona zabytków to jedno z zadań samorządu terytorialnego, z którego staramy się wywiązywać. Od początku swojej kadencji dostrzegałem konieczność dbania o zachowanie w dobrym stanie obiektów historycznych, ponieważ są one elementem naszej Małej Ojczyzny oraz inspiracją dla podejmowanych działań w zakresie eksponowania atrakcji turystycznych. Działania te jednak wymagają znacznych nakładów finansowych, dlatego bardzo się cieszę, że 7 z 10 naszych wniosków otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na łączną kwotę 1.235.097,71 zł mówi Grzegorz Sikorski – Wójt Gminy Hażlach.

Dzięki otrzymanemu wsparciu będzie można podjąć szczegółowe działania mające na celu zachowanie i restaurację zabytków znajdujących się na terenie gminy Hażlach. Umożliwi to podkreślenie wyjątkowości gminy, ale również zadba się o to, aby lokalne dziedzictwo kulturowe zostało przekazane kolejnym pokoleniom.

Rządowy Program Ochrony Zabytków to bezpośrednie wsparcie samorządów w realizacji ważnej misji jaką jest ochrona dziedzictwa narodowego naszych Małych Ojczyzn. Cieszę się, że ponad 1,2 miliona złotych trafiło do gminy Hażlach na odbudowę czy renowację obiektów zabytkowych, prawdziwych perełek Śląska Cieszyńskiego. Gratuluję i dziękuję Panu Wójtowi Grzegorzowi Sikorskiemu i księdzu Markowi Nieciąg za inicjatywę i wspólne działanie w celu pozyskania dodatkowych środków tak potrzebnych na odbudowę zabytków, które służą mieszkańcom całej gminy Hażlach - podkreślił Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Dofinansowane projekty w gminie Hażlach:

 prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym lewym w zabytkowym kościele św. Rocha w Zamarskach - 127.400 zł

 prace konserwatorskie organów Gebrüder Walter z 1853 roku w kościele pw. św. Rocha w Zamarskach - 372.906,59 zł

 prace konserwatorskie organów Gebrüder Rieger z 1893 roku w kościele pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich - 146.757,45 zł

 prace konserwatorskie pozytywu organowego w Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich - 176.832,18 zł

 prace konserwatorskie organów Gebrüder Rieger z 1905 roku w kościele pw. św. Bartłomieja w Hażlachu - 183.512,51 zł

 rewitalizacja ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hażlachu - 98.000,00 zł

 prace konserwatorskie organów Gebrüder Rieger z 1894 roku w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie - 129.688,98 zł

(ArtP)


Na zdjęciu: Ks. Marek Nieciąg i Wójt Grzegorz Sikorski odbierają czek od Sekretarza Stanu w MRiPS Stanisława Szweda.

Pielgrzymka na Jasną Górę Świętość - to przyjaźń z Bogiem. Odpust 2023

Podobne artykuły