Dziękczynienie za płody ziemi

W pierwszą niedzielę września parafianie Hażlacha dziękowali Bogu za plony zebrane z pól. Podczas uroczystej Mszy świętej proboszcz parafii, ks. kan. Andrzej Papoń mówił o znaczeniu chleba, jako symbolu tego, co człowiekowi potrzebne jest do życia. Mówił o wdzięczności Bogu i ludziom, którzy pracują i zabiegają o to, żeby nikomu nie zabrakło chleba.

Nie wystarczy samo dziękczynienie – zauważył Ksiądz Proboszcz dodając, jak ważne jest rozumienie pracy, która ma nas ubogacać wewnętrznie. Zacytował zdanie błogosławionego Jana Pawła II, który mówił: Praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa. Nie może więc ona być tylko celem samym w sobie, dotyczy bowiem i nas i innych, wiąże nas z innymi. W tym kontekście niezwykle ważna jest więc uprzejmość, dobre słowo, wzajemna pomoc.

Msza święta miała szczególnie uroczystą oprawę, były poczty sztandarowe, uroczysta procesja z darami (znów podziwiać mogliśmy piękno cieszyńskich strojów), śpiewał chór parafialny, a kościół został udekorowany tym, co zbieramy z pól, kiedy kończy się lato i zaczyna jesień.

Wspominaliśmy także rocznicę wybuchu wojny i w modlitwach pamiętaliśmy o tych, którzy wówczas oddali życie.

Dzień dziękczynienia za udane żniwa najczęściej kojarzymy z pieśnią: Boże z Twoich rąk żyjemy. Jej autorem jest Franciszek Karpiński herbu Korab- znany polski poeta okresu oświecenia, urodzony na ziemiach dzisiejszej Ukrainy, a pochowany na Białorusi. Warto o nim pamiętać, tym bardziej, że często śpiewamy także inne jego pieśni (Kiedy ranne wstają zorze, Bóg się rodzi, Zróbcie Mu miejsce, Wszystkie nasze dzienne sprawy).

Oto pełny i oryginalny tekst Pieśni podczas pracy w polu

Boże, z Twoich rąk żyjemy,

Choć na ziemi pracujemy!

Z Ciebie plenność miewa rola,

My zbieramy z Twego pola.

Wszystko Cię, mój Boże, chwali!

Aleśmy i to poznali,

Że najmilszą Ci się zdała

Pracującej ręki chwała.

Co rządzisz ziemią i Niebem,

Opatrz dzieci Twoje chlebem,

Ty nam daj urodzaj złoty,

My ci dajem trud i poty.

Kiedyś przyjdziem na godzinę,

Gdy kończąc ziemską gościnę,

Z Łazarzem, po naszym zgonie,

Odpoczniemy na Twem łonie.

F. Karpiński

Tą pieśnią rozpoczęliśmy Mszę świętą, a na jej zakończenie odśpiewaliśmy Te Deum, zaś Ksiądz Proboszcz w imieniu parafian podziękował rolnikom za ich pracę.

Joanna Jurgała-Jureczka

Uroczystości odpustowe w parafii Uroczystość Wszystkich Świętych

Podobne artykuły