Odpust w Hażlachu

Uroczystości odpustowe w Hażlachu

W niedzielę, 28 sierpnia w Hażlachu odbyła się uroczystość odpustowa ku czci św. Bartłomieja Apostoła, patrona naszego kościoła i naszej wspólnoty.

Gościliśmy tego dnia Ojca Jonatana Stanka, Franciszkanina z Cieszyna, który wygłosił homilię. Na uroczystej sumie o godzinie 11.00 licznie zgromadzili się parafianie, poczty sztandarowe, kobiety w strojach regionalnych, zaśpiewał chór kościelny i zagrała orkiestra. Po Mszy św. wyszliśmy z procesją dookoła kościoła.

Istotne były tego dnia także wypowiedziane słowa. Proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Papoń powiedział, że uroczystość powinna nam uświadamiać, że mamy szczerze wyznawać wiarę i mieć postawę apostolską. Ojciec Jonatan Stanek OFM nawiązał do słów Ewangelii opisujących powołanie św. Bartłomieja. Zacytował także słowa papieża Franciszka i papieża seniora – Benedykta XVI.

Przypomniał, że św. Bartłomiej utożsamiany z Natanaelem był wśród pierwszych powołanych Apostołów i był też nad Jeziorem Tyberiadzkim, kiedy Chrystus Zmartwychwstały po raz ostatni ukazał się swoim uczniom przez Wniebowstąpieniem. Przedstawiona w Ewangelii scena pierwszego spotkania Natanaela z Jezusem z Nazaretu ukazuje wszechwiedzę Chrystusa, który wie, co kryje się w człowieku i zna jego wartość. Natanael zrozumiawszy, kim jest jego rozmówca, powiedział, „Ty jesteś Synem Bożym”. Ojciec Jonatan Stanek przywołując biblijny opis mówił także o tym, że teraz każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: kim dla niego jest Bóg. Podkreślił, że nasze życie to zadanie do wypełnienia, a składa się ono nie tylko z nadzwyczajnych zdarzeń, ale także zwykłych dni, podczas których zobowiązani jesteśmy żyć na co dzień Ewangelią.

W dniu odpustu parafialnego poranna Msza św. została odprawiona w intencji zmarłej przed rokiem Siostry Danieli Makulskiej, która wiele lat pracowała w Hażlachu, a w poniedziałek modliliśmy się w intencji wszystkich zmarłych parafian.
ŚDM oczami uczestnika W szkole Jezusa

Podobne artykuły