Pielgrzymka na Jasną Górę

W sobotę oktawy uroczystości Bożego Ciała dzieci pierwszkomunijne wraz z rodzinami wyruszyły na dziękczynną pielgrzymkę. Odwiedziły Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Pobyt rozpoczęły od zwiedzania, w trakcie którego s. Faustyna, urszulanka szara, opowiedziała o historii tego miejsca, dokonujących się dzięki wstawiennictwu Maryi cudach, zgromadzonych na terenie klasztoru pamiątkach i wotach. Później uczestniczyły we Mszy Świętej, sprawowanej w kaplicy Cudownego Obrazu. Następnie wzięły udział w odprawionym przez ks. Proboszcza nabożeństwie Drogi Krzyżowej. 

Uroczystość Bożego Ciała Pieniądze na ratowanie zabytków

Podobne artykuły