Rekolekcje

Wielki Post

Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie.

(Pwt 30,20)

Od Środy Popielcowej, przez trzy dni, trwały w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Prowadził je ojciec Efraim Kostrzewa OFM z Cieszyna. Jak co roku, odbywały się nauki rekolekcyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a codziennie podczas Myszy św. Ojciec Efraim głosił kazania dotyczące istoty naszej wiary. Mówił między innymi o upadkach człowieka i o gniewie prowadzącym do nienawiści, o tym, jak pójść drogą przebaczenia i miłości. Zwrócił uwagę na rolę Maryi Jej wskazówek dotyczących między innymi konieczności zweryfikowania naszego sposobu zwracania się do Boga w modlitwie, docenienia roli Eucharystii i spowiedzi a także powtarzających się wezwań do pokuty i postu. W dniu kończącym rekolekcje, Ojciec Efraim mówił o symbolicznym znaczeniu gestu wyciągniętych rąk. Posłużył się też obrazowym przykładem: „Przyszedł do Boga człowiek i powiedział: - Panie, moje ręce są czyste, a Bóg odrzekł: - Tak, ale twoje ręce są puste”.

Część nauk rekolekcyjnych prowadziły osoby świeckie.

Myślą przewodnią nauk dla dzieci były na przykład słowa: „Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale życie wieczne miał”. Spotkania te były urozmaicone, prowadzone interesująco, dzieci śpiewały piosenki, słuchały m. in. opowieści o misjach i uczyły się, jak być misjonarzem w szkole i w domu.

Od Środy Popielcowej rozpoczął się czas Wielkiego Postu. Co tydzień w niedzielne popołudnia kazania pasyjne podczas Gorzkich Żali głosi w Hażlachu ks. Jarosław Krutak.

Joanna Jurgała-Jureczka

 
Dzieci w Strumieńskim Betlejem Niedziela Palmowa i jubileusz

Podobne artykuły