Rodzina- Rodzinie

Na 15 stycznia b.r. przypadł w Kościele Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Ten dzień, obchodzony od 1915 roku (zob. tutaj), ma uwrażliwiać wiernych na modlitwę w intencji wszystkich tych, którzy przebywają z dala od swych domów i rodzin. W hażlaskiej świątyni podczas Mszy Świętej modliliśmy się „za Kościół święty, by swoją posługą wobec migrantów i uchodźców objawiał prawdę o tym, że nikt nie jest obcy w Kościele”. Prosiliśmy też „za nas samych, byśmy dbając o własne sprawy, nie zapominali o ważnych potrzebach naszych braci i sióstr.” Warto więc w tym miejscu wspomnieć o bardzo wartościowym, zainicjowanym przez Caritas Polska programie „Rodzina – Rodzinie”. Akcja ta, jako odpowiedź na apel papieża Franciszka o pomoc uchodźcom, umożliwia udzielenie konkretnego dofinansowania ofiarom konfliktu w Syrii już w miejscu ich zamieszkania.

r-r

W pomoc mogą włączyć się zarówno parafie jak i osoby indywidualne, środowiska czy instytucje, deklarujące sześciomiesięczne wsparcie dla konkretnej – opisanej na stronie organizatora – rodziny. W zależności od możliwości finansowych, darczyńca może objąć rodzinę wsparciem częściowym lub całościowym. Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl
".. upadli na twarz i oddali Mu pokłon." Rekolekcje Wielkopostne

Podobne artykuły