Triduum Paschalne 2021 - Wskazania duszpasterskie

Komunikat Diecezji Bielsko-Żywieckiej - 16 marca 2021 Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem

Podobne artykuły