Triduum Paschalne 2023

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęło się w Wielki Czwartek wieczorem Triduum Paschalne. Te trzy święte dni to centrum całego roku liturgicznego. Są pełne znaków, gestów, symboli, które wyrażają tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. 

Po odśpiewaniu hymnu "Chwała na wysokości Bogu", aż do sobotniej Wigilii Paschalnej, dzwonki zostały zastąpione przez kołatki, zamilkły dzwony i organy. 

Na zakończenie liturgii Wielkiego Czwartku, Najświętszy Sakrament przeniesiono do kaplicy adoracji zwanej ciemnicą. Główne tabernakulum zostało puste, wieczna lampka wygaszona, ołtarz - symbol Chrystusa - obnażony. To przypominało uwięzienie Pana Jezusa po Ostatniej Wieczerzy, obnażenie z szat oraz Jego opuszczenie przez bliskich. 

Wierni mogli towarzyszyć Jezusowi na modlitwie do godziny 20 oraz cały następny dzień. 

W Wielki Piątek o godzinie 9.00 odprawiono nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Wieczorna liturgia rozpoczęła się w ciszy procesją wejścia. W jej trakcie kapłan wykonuje gest największego uniżenia przed Bogiem - leżenie krzyżem. Podczas liturgii Słowa odczytano Mękę Pańską. Później nastąpiło uroczyste odsłonięcie oraz adoracja Krzyża.

W Wielki Piątek nigdzie na świecie nie odprawia się Mszy Świętej - Hostie rozdawane w Komunii Świętej były konsekrowane poprzedniego dnia: to znak jedności wydarzeń Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. 

Na zakończenie liturgii tego dnia Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy Bożego Grobu, przy której wartę zaciągnęli hażlascy strażacy. Później odmówiono modlitwę przypisaną do pierwszego dnia nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia. 

Wielka Sobota to czas całodziennej adoracji przy Bożym Grobie. O 10., 13. i 16. odbywało się święcenie pokarmów na świąteczny stół.

Wieczorna liturgia Wigilii Paschalnej, wyjątkowo rozbudowana, to już świętowanie Zmartwychwstania. Składa się z czterech części: 

1. Liturgii Światła: przed kościołem zostaje poświęcony ogień, od którego później odpala się paschał - symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Na świecy paschalnej ksiądz kreśli znak krzyża oraz litery Α (alfa) i Ω (omega). To odwołanie do biblijnych słów: "Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec" (Ap 22,13), co oznacza, że na początku był Bóg i On też przyjdzie na końcu jako Miłosierny Sędzia. Na paschale widnieje bieżący rok - bo także teraz dzieje się historia zbawienia. Pięć czerwonych gron to symbol ran Chrystusa. 

Kapłan wnosi zapalony paschał do pogrążonego w mroku kościoła. To także symbol - Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens. Wierni odpalają swoje świece od paschału, rozświetlając wnętrze. Śpiewane jest uroczyste Orędzie Wielkanocne. 

2. Rozbudowanej Liturgii Słowa: opisuje ona historię zbawienia, której kulminacyjnym momentem jest męka - śmierć - i zmartwychwstanie Bożego Syna. Czytania przeplatane są psalmami i modlitwami.  

3. Liturgii chrzcielnej: po litanii do Wszystkich Świętych następuje błogosławieństwo wody, która przez najbliższy rok posłuży jako woda chrzcielna. Wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. 

4. Liturgii eucharystycznej. 

Ceremonię Wigilii Paschalnej zakończyła uroczysta procesja rezurekcyjna. Trzymając zapalone świece, wierni śpiewem ogłaszali zmartwychwstanie Jezusa. Po powrocie do kościoła Ksiądz Proboszcz zaintonował hymn uwielbienia "Ciebie Boga wysławiamy" oraz udzielił błogosławieństwa. 

Triduum Paschalne zakończyło się nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania. Do najbliższej niedzieli trwa oktawa uroczystości.  




Plenerowa Droga Krzyżowa Bierzmowanie i Droga Światła

Podobne artykuły