Wizytacja kanoniczna

12 marca 2023 r. hażlaska wspólnota parafialna przeżywała wizytację kanoniczną Ks. Biskupa Piotra Gregera. Biskup pomocniczy na wszystkich Mszach Św. głosił kazania, a o godz. 10.30 celebrował Eucharystię.

W głoszonych homiliach Pasterz diecezji zwrócił uwagę wiernych na modlitwę tzw. kolekty, podczas której w chwili milczenia Panu Bogu możemy przedstawić intencję, z którą przychodzimy na Eucharystię. Podkreślał jak ważne jest, by świadomie przeżywać liturgię - zwracać uwagę na treść modlitw, pod którymi poprzez "Amen" się niejako podpisujemy.  

Analizując Ewangelię o spotkaniu Jezusa z Samarytanką, Biskup wyjaśniał tekst modlitwy kolekty przypadającej na tę niedzielę Wielkiego Postu: 

"Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, i podźwignij nas w swoim miłosierdziu." 

Biskup objaśnił, że w tej kolekcie przywołane są trzy praktyki: postu, modlitwy i jałmużny, pomagające wytrwać na drodze nawrócenia i pokuty. Są one lekarstwem - na chorobę grzechu w nas. Jednak warunkiem koniecznym, by to lekarstwo zadziałało, jest pokorne przyznanie się do przewinień. Biskup przestrzegał wiernych przed zatraceniem poczucia grzechu, oswojeniem z nim. Podał definicję "grzechu strukturalnego", czyli sytuacji, kiedy człowiek spycha odpowiedzialność za swoje grzeszne działanie na struktury życia, układy i okoliczności. Tymczasem za złem stoi zawsze człowiek, który go wybiera i który ponosi za niego odpowiedzialność. Słowa modlitwy są więc wezwaniem do rachunku sumienia. 

Samarytanka z Ewangelii broni się, argumentuje, lecz Jezus pragnie, by spojrzała na siebie w prawdzie. On proponuje jej wodę, która na zawsze ugasi jej pragnienie. Jest cierpliwy, spokojnie przekonuje inspirowany miłością. 


Podczas Eucharystii o godz. 10.30 w uroczystej procesji wejścia, wprowadzone zostały relikwie bł. Carlo Acutisa. Pod koniec tej Mszy Św. Ksiądz Biskup odmówił modlitwę ku czci tego błogosławionego. Udzielił także uroczystego błogosławieństwa dzieciom oraz paniom spodziewającym się potomstwa. 

Po Mszy porannej i sumie Ksiądz Biskup spotkał się z grupami parafialnymi: dorosłych oraz dziecięcymi i młodzieżowymi. Była to okazja do podziękowania za aktywność w parafii oraz udzielenia duszpasterskich wskazówek na dalsze działania.

Popołudniu Ks. Biskup spotkał się z Duszpasterską Radą Parafialną i Radą Ekonomiczną. Uczestniczył także w nabożeństwie Gorzkich Żali. 

O wizytacji w Hażlachu można przeczytać także TU.


Bł. Carlo Acutis Plenerowa Droga Krzyżowa

Podobne artykuły