Zyskaj odpust w odpust

Jak co roku, końcówka sierpnia to dla hażlaskiej parafii świętowanie odpustu. Warto przy tej okazji przypomnieć podstawowe znaczenie tego terminu. Odnosi się ono do sfery duchowej, a dokładnie – tego, co związane jest z należnymi każdemu z nas za popełnione grzechy karami doczesnymi, głównie  czyśćcowymi. Są one łagodzone przez pełnienie pokuty, uczynki miłosierdzia, a także przez właśnie odpusty, które dzięki Bożemu miłosierdziu można zyskać w Kościele.

Odpust zupełny jest darowaniem (czyli odpuszczeniem) wszystkich kar doczesnych na jakie zasłużył grzesznik za swoje grzechy, które co do winy zostały już odpuszczone w sakramencie pojednania.  Aby go uzyskać (dla siebie lub kogoś zmarłego) w uroczystość odpustową w danej parafii, należy z intencją zyskania odpustu w sposób pobożny wypełnić określone przez Kościół warunki:

  • spowiedź sakramentalna – trwanie w łasce uświęcającej
  • wyzbycie się przywiązania duszy do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego
  • w dniu starania się o odpust: Komunia eucharystyczna,
  • dowolna modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca św. oraz
  • pobożne nawiedzenie mającej swą uroczystość świątyni i odmówienie w jej wnętrzu modlitw: „Ojcze nasz...” i „Wierzę...”

Szerzej o praktyce zyskiwania odpustów, tym, kiedy jest on cząstkowy oraz jakie jeszcze sposoby wypraszania odpustu ofiaruje Bóg w Kościele czytaj np.
https://dominikanie.pl/2015/08/odpusty-co-to-wlasciwie-jest/ 

http://mikolajbochnia.pl/pl/1323/26/warunki-uzyskania-odpustu-zupelnego-artykul%C2%A0dotyczy%C2%A0odpustu-parafialnego-.html

https://brewiarz.pl/czytelnia/odpusty.php3

Sierpniowe pielgrzymowanie Parafialne świętowanie

Podobne artykuły