Wielki Czwartek 2019

W Wielki Czwartek po południu odprawiona została Msza święta Wieczerzy Pańskiej. Proboszcz parafii, ks. kan. Andrzej Papoń podczas homilii przypomniał słowa św. Jana Pawła II – Kościół żyje dzięki Eucharystii. Mówił też o tym, że jako kapłan dziękuje Bogu za to, że codziennie ma możliwość sprawowania Eucharystii. Jako chrześcijanie dziękujemy za misterium Wieczernika. Odpowiadając na pytanie, czego uczy nas Wieczernik i do czego zobowiązuje, Ksiądz Proboszcz podkreślił konieczność codziennego rachunku sumienia i dziękczynienia.

Chrystus umiłował nas do końca – trwajmy w radości i zadumie – powiedział.

Zanim zaczęła się trwająca do godziny dwudziestej adoracja, Czesław Konieczny w imieniu parafian złożył życzenia Księdzu Proboszczowi, który niedawno obchodził czterdziestą piątą rocznicę święceń kapłańskich. Oto ich treść:

„Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z Wami, zanim będę cierpiał” - tak powiedział Chrystus w Wieczerniku.  I cierpiał.

Zmartwychwstały zapowiedział, że w Jego imię będzie głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów. A Jego uczniowie są tego świadkami. Po wniebowstąpieniu wrócili do miasta pełni radości i uwielbienia. Głosili Jego moc.

Powtarzali Jego słowa – kto chce iść za mną, musi mnie naśladować.

Echo tych słów, równie mocne, słychać od pokoleń i przez pokolenia.

Księże Proboszczu. Usłyszałeś te słowa, zrozumiałeś, że były kierowane do Ciebie.

Nie było obietnic łatwych zwycięstw, jedynie tryumfalnych wjazdów do Jerozolimy. Była i zapowiedź Paschy, i były słowa zapowiadające cierpienie.

A jednak 45 lat temu ostatecznie i na zawsze wybrałeś taką drogę.

Był ciepły dzień, kiedy w kwietniu przyjąłeś święcenia kapłańskie. Kwitły drzewa czereśni, niebawem miały zakwitnąć jabłonie.

Ale wiadomo było, że przed Tobą nie tylko droga kwitnących i owocujących drzew, wiadomo było, że to będzie droga piękna, ale i trudna. Bóg zapłać, że ją wybrałeś.

Jesteśmy wdzięczni, parafianie Hażlacha, że codziennie wchodzisz przez te drzwi, siadasz w konfesjonale, a potem idziesz w stronę ołtarza. I przy ołtarz stajesz. Dzień w dzień.

Życzenia w Wielki Czwartek, Czwartek Kapłański, niech wypowiedzą się w pięknych słowach - ważnych, krzepiących, które od czterdziestu pięciu lat zapewne pomagają Ci żyć:

- Nie bój się, wypłyń na głębię, jest przy Tobie Chrystus.

Dodajemy do nich dalszy ciąg - jesteśmy przy Tobie także i my ze słowami wielkiej wdzięczności, najlepszych myśli, modlitwy za Ciebie.

Księże Proboszczu - dobrze że jesteś, że wchodzisz codziennie przez te drzwi w stronę ołtarza. Bogu powierzamy Twoją dalszą drogę.

Niedziela Palmowa 2019 Wielki Piątek 2019

Podobne artykuły