Wielki Piątek 2016

W dniu upamiętniającym śmierć Chrystusa na krzyżu nie sprawuje się Eucharystii. Jest to dzień ciszy, modlitwy i skupienia. Milczą organy, dzwony i dzwonki (używane są kołatki). Liturgia Męki Pańskiej składa się z kilku części, m. in. liturgii słowa, adoracji Krzyża i Komunii świętej. Podczas homilii proboszcz parafii, ks. Andrzej Papoń mówił, że stajemy dzisiaj pod krzyżem naszego Zbawiciela i jesteśmy świadkami Bożej miłości. Zwrócił też uwagę na znaczenie słów wypowiadanych tego dnia: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”. Podkreślił, że w porządku ludzkim śmierć ma ostatnie słowo, a tymczasem chrześcijanie trwają w ciszy, która jest ciszą oczekiwania na Zmartwychwstanie. Stoimy pod krzyżem Chrystusa jako świadkowie tego, co się wydarzyło, jako świadkowie też musimy wyruszyć w drogę i opowiedzieć o tym, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem.

Joanna Jurgała-Jureczka

Wielki Czwartek 2016 Wielkanoc 2016

Podobne artykuły