Wielkopostne rekolekcje 2018

Rekolekcjami parafialnymi rozpoczęliśmy kolejny Wielki Post naszego życia. Tym razem, wraz z prowadzącym rekolekcje o. Ireneuszem z cieszyńskiego klasztoru franciszkanów, mocniej przypatrywaliśmy się Osobie Ducha Świętego. 
Rekolekcjonista Wielki Post ukazał jako czas odnowienia świątyni Ducha Świętego , jaką jest każdy i każda z nas. Nakreślał ważną rolę właśnie Trzeciej Osoby Trójcy św. w oczyszczaniu serca, prostowaniu życia. Wyrzuty sumienia, wyznanie słabości grzechu oraz odpuszczenie win w spowiedzi, nawrócenie – jako współpraca z łaską, wreszcie – gorliwość trwania w dobrym – to przestrzenie mocnego działania Ducha Świętego. 
Potrzeba nam czasu obcowania z Bogiem, bycia z Nim. Duch Święty pozwala poznać, jaki jest Bóg Ojciec. To jest bardzo ważne, bo żeby przestać się kogoś bać, trzeba go poznać. Duch Święty czyni wolnymi, dziećmi Bożymi - którymi nie kieruje już lęk i strach. Potrzebujemy uczyć się żyć w nowej wolności, dbać o przestrzeń do wzrastania w niej.

Oprócz nauk dla dorosłych, prowadzone były spotkania rekolekcyjne dla dzieci oraz dla młodzieży. Młodzi poznawali tzw. 5 języków miłości, w których wyraża się miłość Boga do nas, ale także nasza miłość do osób nam bliskich. Dzieci  – na kanwie historii o cudach uzdrowienia niewidomego oraz cudownego połowu – wpatrywały się w  Jezusa jako Światłość rozpraszającą ciemności oraz Kogoś, kto powołuje do pójścia za Nim.

Święta Bożego Narodzenia 2017 Rekolekcje szkolne 2018

Podobne artykuły