Wizytacja kanoniczna – Niedziela (cz. IV)

Po niedzielnych Mszach świętych odbyły się spotkania grup parafialnych z Księdzem Biskupem. Przedstawiciele grup mówili o działalności i planach, a ich wypowiedziom towarzyszyła prezentacja multimedialna zawierająca m. in. zdjęcia ilustrujące działalność poszczególnych grup. Po porannej Mszy świętej odbyło się spotkanie z Różami Różańcowymi (w ich imieniu głos zabrała Jadwiga Staniek), Apostolstwem Dobrej Śmierci (Irmina Ciemała), Czcicielami Miłosierdzia Bożego (Kazimiera Miły), Grupą Charytatywną (Grzegorz Konieczny), Grupą Modlitewną „Margaretki” (Agata Szpin). Po Mszy św. o godzinie 10.30 Ksiądz Biskup Roman Pindel spotkał się w kościele z członkami grup: Dzieci Maryi (ich działalność prezentowała Maja Warzecha), ministrantami i lektorami (Marcin Jureczka), „Arką Młodych” (Ewelina Konieczny) i chórem kościelnym (Mieczysław Goras). Oto fragmenty prezentacji: Różaniec jest najpotężniejszą bronią. Wierzymy, że słowa te są prawdziwe i niejednokrotnie sami doświadczyliśmy, jaką moc ma modlitwa, która stale, od pokoleń rozlega się także tu, w tym kościele. Istniejące w hażlaskiej parafii Róże Różańcowe mają za zadanie dbać, alby ta modlitwa była systematyczna, stała i kierowana do Boga przez Jego Matkę w konkretnych intencjach. (J. Staniek, Róże Różańcowe) Apostolstwo Dobrej Śmierci przy naszej parafii istnieje od 2009 roku i liczy około 90 członków. Osoby należące do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać łaskę nawrócenia dla grzeszników, a także dobrą i świętą śmierć dla wszystkich ludzi. Naszą patronką jest Matka Boża Bolesna oraz Święty Józef - patroni dobrej śmierci.  (I.Ciemała, Apostolstwo Dobrej Śmierci)  Chcemy wysławiać potęgę Bożego Miłosierdzia, prosić o Miłosierdzie i miłosierdzie praktykować na co dzień. Ważnym wydarzeniem dla nas wszystkich byłą niedawne peregrynacja kopii obrazu Jezuska Miłosiernego i relikwii Apostołów Miłosierdzia – św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II. Staramy się nie zapominać o przeżyciach i łaskach, których wówczas doświadczyliśmy. Spotykamy się w każdy trzeci piątek miesiąca i prowadzimy w naszym kościele parafialnym Godzinę Miłosierdzia. Po wielokroć tu, przed tym ołtarzem, powtarzamy – Jezu ufam Tobie - i - miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Chrystus powiedział, że kto prosi, otrzymuje, a uparcie kołaczącemu otworzą drzwi. Będziemy nadal wytrwale się modlić, wierząc, że Bóg Miłosierny nas usłyszy i wysłucha. (K. Miły, Czciciele Miłosierdzia Bożego) Jesteśmy niewielką wspólnotą, niewielką parafią, ale i w takich środowiskach są wielkie potrzeby, ale też i wielkie i otwarte serca. Przekazujemy naszym dzieciom tę prawdę, że w ostatecznym rozrachunku liczy się to, co zrobiliśmy dla innych, nie dla siebie, bo przecież Chrystus powie – byłem głodny, a dałeś mi jeść, spragniony, a dałeś mi pić, chory, a odwiedziłeś mnie. A więc – zobaczyłeś Mnie w drugim człowieku, który potrzebował pomocy. Staramy się zrozumieć te słowa i nimi się kierować, staramy się  pomóc inny. Ten cel i zadanie będziemy realizować w kolejnych latach. (G. Konieczny, Grupa Charytatywna) W kwietniu 2014 roku proboszcz naszej parafii, ks. kan. Andrzej Papoń obchodził czterdziestą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. (…). Kiedy w dniu jubileuszu przedstawiciele naszej parafii składając życzenia mówili ks. Proboszczowi: „wszystkie Twoje troski i plany na przyszłość powierzamy dziś Matce Bożej, niechaj zawsze Cię wspiera i otacza opieką” – słowa te nie miały charakteru zdawkowej obietnicy. Jednym z darów złożonych wówczas Księdzu Proboszczowi był powstały z tej okazji Apostolat Modlitwy „Margaretka”.  (A. Szpin, „Margaretki”) Dzieci Maryi – to grupa dziewczynek ze szkoły podstawowej z klas 3-6. Spotykamy się w ustalone soboty przed południem. Zaczynamy Mszą św. o godz. 8, a potem przechodzimy o Domu Parafialnego. Tam do godziny 11. następuje ciąg dalszy spotkania:  śpiewanie, modlitwa, poznawanie nowych wiadomości religijnych, czytanie Pisma Świętego  oraz np. tworzenie prac plastycznych. Lubimy też chwalić Pana Boga tańcem. (M. Warzecha, Dzieci Maryi)  Mówi się o nas – służba liturgiczna a słowo „służba” na pewno odnosi się do podjętych obowiązków i zadań. Wymagają one rzetelności, obowiązkowości, skupienia, opanowania, przyjmowania właściwej postawy w sensie dosłownym, ale także i przenośnym. Ktoś, kto znajduje się blisko ołtarza powinien także swoją postawą dawać świadectwo.  (M. Jureczka, ministranci i lektorzy)  Arka Młodych to najmłodsza wspólnota w naszej parafii.  Istnieje trzeci rok jako grupa młodych ludzi w wieku od gimnazjum do szkoły wyższej.  Spotkania odbywają się w Domu Parafialnym w umówione piątki po Mszy św. wieczornej i mają zróżnicowany charakter. W części formacyjnej  m.in. korzystamy z Pisma Świętego, lepiej poznajemy znaczenie różnych wydarzeń roku liturgicznego, rozmawiamy o byciu młodym chrześcijaninem we współczesnym świecie.  (E. Konieczny, „Arka Młodych”)  Wiele lat śpiewamy wspólnie, niektórzy są z nami od początku, inni dołączyli w międzyczasie, niekiedy dwie lub trzy osoby z tej samej rodziny. Dodać przy tej okazji warto, że właśnie rodzinna atmosfera panuje w naszej wspólnocie, ponieważ spotykamy się nie tylko podczas prób, ale także spotkań opłatkowych, okolicznościowych imprez, wspólnych wyjazdów. Bywają więc radosne okoliczności, kiedy jesteśmy razem, ale także i poważne, kiedy śpiewem żegnamy kogoś stojąc nad jego grobem. Pieśń „Ojcowski dom”, której autorem jest Jan Kubisz, ma dla nas szczególne znaczenie, bo opowiada o podstawowych wartościach, którym jesteśmy wierni tu, w naszej wspólnocie.  (M. Goras, chór kościelny) Na temat wizytacji kanonicznej w parafii zostały zamieszczone informacje m. in. na Twitterze tutaj i tutaj. i na stronie internetowej Kurii.  
Wizytacja kanoniczna - Niedziela (cz. III) Październikowe zaproszenia

Podobne artykuły