Czuwanie „Arki Młodych”

21 lutego odbyło się w naszej parafii czuwanie młodzieży i moderatorów „Arki Młodych”.

„Arka Młodych” to międzynarodowy projekt duszpasterski na rzecz młodzieży. Jej wspólnoty istnieją  w różnych miejscach diecezji bielsko-żywieckiej, ostravsko-opavskiej (Republika Czeska) i żylińskiej (Słowacja), od ponad roku – także w Hażlachu.
Lutowe spotkanie wpisuje się w podjęty cykl comiesięcznych międzynarodowych czuwań, jakie odbywają się w różnych miejscach związanych z Arką Młodych. Jako reprezentanci naszej parafialnej wspólnoty byliśmy już w styczniu na Słowacji (Krasno n. Kysucou). Tym razem rolę gospodarza czuwania spełniali młodzi z Hażlacha.

Relacja na podstronie: www.hazlach.net/arka-mlodych/

/M.H./  
3 dni w drodze Rekolekcyjne relacje

Podobne artykuły