Nabożeństwo Ekumeniczne w Hażlachu

Wciąż jesteśmy w Bożej szkole życia

  W sobotę, 4 października w naszym kościele odprawione zostało nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły im. Trzech Braci w Hażlachu w roku jubileuszu 120-lecia jej istnienia. Ksiądz kan. Andrzej Papoń, proboszcz parafii pw św. Bartłomieja Apostoła przywitał uczestników uroczystości, przede wszystkim duchownych kościoła Ewangelicko Augsburskiego: ks. Kornela Undasa i ks. Marcina Podżorskiego a także wójta gminy: Karola Folwarcznego, władze samorządowe i gminne, dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Hażlachu: Agnieszkę Pilch, uczniów i absolwentów szkoły. „Przed stu dwudziestu laty szkołę powołali do istnienia nasi przodkowie – powiedział ks. proboszcz A. Papoń, który dodał, że nadszedł czas, żeby w sposób szczególny za to dzieło podziękować i życzył ciągłego wpatrywania się w najlepszego Nauczyciela – Jezusa Chrystusa. „Wciąż jesteśmy w Bożej szkole życia” – podkreślił ks. Marcin Podżorski, który komentował słowa Pisma Świętego mówiącego o siewcy, który wyszedł siać ziarno, a ono spadało na różną glebę: urodzajną i skalistą. Odnosząc słowa przypowieści do procesu zdobywania wiedzy zauważył, że uczniowie przypominają różnorodną glebę, na którą pada ziarno wiedzy przekazanej przez nauczycieli. Dodał też, że w szkole chodzi o coś więcej, niż zapamiętywanie faktów, chodzi o zdobywanie mądrości życiowej. Modlitwa odmówiona przez ks. K. Undasa przed poświęceniem sztandaru, opierała się na słowach z Księgi Wyjścia: „Racz pójść, Panie, w pośrodku nas” i była prośbą o to, aby Bóg towarzyszył życiu szkoły: kolejnym pokoleniom rodziców i uczniów.
Jubileuszową uroczystość uświetnił śpiew hażlaskich chórów: katolickiego i ewangelickiego, a niewątpliwie wzruszającymi momentami były wspólne śpiewy tych pieśni religijnych, które nas łączą. Na koniec wszyscy licznie obecni w kościele, zaśpiewali „Ojcowski dom”.

Joanna Jurgała-Jureczka

Żniwne w Hażlachu Wadowickimi śladami Jana Pawła II…

Podobne artykuły