Pod opieką Niepokalanej

Tradycyjnie 8. grudnia dzieci naszej parafii, przygotowujące się do wczesnej i I Komunii Świętej, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi przyjęły cudowny medalik Matki Bożej. Swoje święto patronalne przeżywały także Dzieci Maryi. Obecne na spotkaniu dziewczynki złożyły lub odnowiły swoje przyrzeczenia, przyjęły także medaliki Dzieci Maryi.

W modlitwie za Ojczyznę Roraty z Duchem Świętym

Podobne artykuły